21
Вт, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Нито един имигрант не живее в момента в Транзитния център за временно настаняване на чужденци край свиленградското село Пъстрогор. Така е вече от около месец. Персоналът не е разпуснат, като в момента се занимава с административни дела, обработват се стари преписки за придобиване на статут и др.

Както е известно, капацитетът на сградата е над 300 души. Центърът бе препълнен в годините на силен мигрантски натиск. От 1 - 2 години обаче тук живееха не повече от 30-ина души предимно от Афганистан.

Причината за опразнената сграда е, че настанените чужденци рискуват и бягат в Западна Европа дори и да нямат издадени документи. Освен това контролът по границата е изключително завишен.

Припомняме, че през 2017 г. държавата взе решение Центърът да бъде превърнат в затворен тип. За целта бяха похарчени 2 240 400 лева. 90 на сто от парите бяха безвъзмездно отпуснати по грантово споразумение с Европейската комисия, а останалите 10 % и данъкът добавена стойност останаха за сметка на държавния бюджет. Със средствата бе издигната ограда с височина 5 метра. Събориха се старите ограждения и на тяхно място се издигнаха нови, много по-стабилни. Само фундаментът на съоръжението е 80 см дълбок и 70 см дебел. Над него се издига 3 – 3,50-метрова железобетонна стена с двойни скари и дебелина 30 см. Отгоре на стоманени колове, поставени през 1,2 м, е монтирана метална мрежа с височина 1,70 м. Кльонът завършва с два реда режеща тел. Монтирани бяха видеонаблюдение и осветление, направен и външен паркинг.

Въпреки че за преустройството бе похарчена голяма сума пари, през лятото на миналата година Министерски съвет взе решение да не преобразува Транзитния център от отворен в затворен тип. Като причина за това бе изтъкнат ниският към момента миграционен натиск.

СМ