13
Съб, Юли
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Равотодателите могат да подават документи в Бюрото по труда

Спогодбата за трудовата миграция между България и Молдова, която бе подписана в края на 2018 г., стартира от 14 март. Това съобщиха от Бюрото по труда в Свиленград.

Набирането на кандидати по заявки на български работодатели вече е уредено чрез специална процедура. По нея фирмите, които желаят да наемат работници от Молдова, ще подават документи в бюрата по труда. Процедурата ще се прилага за мигранти, които са граждани на една от двете държави, имат сключен индивидуален трудов договор по тази спогодба и притежават необходимото разрешение за пребиваване в другата държава. Това могат да са работници за първоначален период до 1 г. и с възможност за последващо продължаване за общ срок до 3 г. или сезонни работници.

Спогодбата ще се прилага единствено за новонаети лица, но не и за вече работещи в България. Посредничеството на Агенцията по заетостта е безплатно и няма годишен контингент за броя на работниците.

За работниците по спогодбата не се изисква разрешение за работа. Достъпът до пазара на труда се разрешава за длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство. Фирми, извършващи посредническа дейност по наемане на работа, освен когато са работодатели, не могат да участват в Спогодбата.

СМ