28
Вт, Май
17 Нови статии

Любопитно
Инструменти
Шрифт

Младата юристка от Свиленград Неда Грозева, като част от екипа на неправителствената правна организация Фондация "Български институт  за правни инициативи" (БИПИ) пое реализацията на интернет страницата на първия по рода си в България проект за граждански мониторинг на назначенията в съдебната власт „Инициатива за прозрачни съдебни назначения”, финансиран от Държавния департамент на САЩ.

На първо място, тази интернет страница е онлайн платформа за консолидиране на разпръсната в различни източници публична информация, касаеща кандидатите за административно-ръководни длъжности в звената на съдебната власт.

Наред с това, целта на Института е тя да се превърне в специализиран портал, отразяващ новини и друга информация, свързана с кариерната политика в съдебната власт, както и да се утвърди като основен инструмент за гражданско наблюдение на назначенията в съдебната власт и повишаване на доверието в нея, споделиха от БИПИ. Нейните функции ще са да изследва, анализира и обобщава общодостъпната информация за кандидатите. Изводите й ще бъдат достояние както на назначаващия орган, така и на широката общественост чрез сайта.

Неда Грозева е 25-годишна, дъщеря е на известния в Свиленград икономист Красимир Грозев. Завършила е тукашното СОУ „Д-р Петър Берон“ и право в Нов български университет.

СМ