14
Вт, Юли
15 Нови статии

Любопитно
Инструменти
Шрифт

Златното сечение и числото на Питагор са използвани при оразмеряването им. Дължината на моста е равна на два пъти височината на пирамидата

Макет на прочутата Хеопсова пирамида е поставен в атракционния кът, разположен в началото на стария мост в Свиленград. На когото и да е тази идея от колектива, изготвил проекта за реконструкция на средновековното съоръжение, хрумването е интересно. Защото позволява да се намери точният отговор на въпроса: Колко е дълъг старият мост над р. Марица в Свиленград?

Ако се потърси информация за този наглед елементарен въпрос, ще се намерят метрични данни в интервал от 290 м. до 305 м. И тук с прилагането на математически пропорции, общи и за Хеопсовата пирамида, и за стария мост, ще се опитам да внеса определена яснота. Първо трябва да се отбележи, че един от най-важните параметри на един мост е неговата среда. Тя е от принципно решение за неговото построяване. На стария мост средата е маркирана съвсем очевидно от строителите му - чрез обелиска и монтирания срещу него върху парапета каменен монолит.

В брой 28 от 2016 г. на вестник „Старият мост” посочих, че конструктивно мостът е оразмерен в пропорциите на Златното сечение/1,618/ и модул 28, т.нар. съвършенно число. По този начин се изчисляват неговите три ширини – в средата, в края и между тях, като последната е равна на два пъти числото на Питагор – 3,1416. Любопитно е, че на същото място външният габарит на моста е 7,33 м, което е точно 1/20 от височината на пирамидата. Златното сечение участва и в оразмеряването на дължината на моста. Като се умножи удвоеното Златно сечение на квадрат със съвършенното число 28 получаваме 146,60 м., което според мен е половината дължина на моста. Логично цялата дължина ще бъде равна на 293.20 м. Ако се потърсят и намерят някакви древни маркери на посочените дължини от двата края на моста, то това ще докаже тези изчисления. И ето връзката с Хеопсовата пирамида, чиято височина е точно 146,60 м., т.е. половината от дължината на стария мост. Образно казано, всеки преминал по стария мост се е изкачил и слязал от Хеопсовата пирамида, т.е. изминал е две нейни височини от по 146,60 м.

Любопитно е и друго съвпадение: широчината на уникалния, съхранен през вековете каменен коловоз, е точно 146,60 см./ 100 пъти по-малко от височината на Великата пирамида/.

В заключение: според моите изчисления дължината на стария мост е 293,20 м.

инж. Иван ГЕЦОВ