21
Чет, Окт
20 Нови статии

Транспорт и туризъм
Инструменти
Шрифт

Кредит на стойност до 2 600 000 лв. възнамерява да тегли общината от Фонд ФЛАГ. Средствата са необходими за финансиране на четири спечелени проекта. Единият от тях е „Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион“, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.

Той се осъществява в партньорство с община Димотика. Общият бюджет на проекта е 1 140 560 евро, като средствата за община Свиленград са 263 036,75 евро. Разработката предвижда реставрация на старата турска баня и преустройството й в Арт галерия и Туристически информационен център. Другият проект е „Трансгранична зона за отдих при р. Марица /Свиленград/ и р. Арда /Кастанес/“. Той също се финансира по програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България, осъществява се съвместно с община Орестиада, която е водещ партньор. Общата стойност на проекта е 1 483 405 евро, като бюджетът на община Свиленград е 293 968,35 евро, които ще се вложат в благоустрояване и залесяване на дигата на река Марица по ул. „Крайречна“. Предстои реализацията и на проект „Живот на пътя Виса-Свиленград“. Той също е съвместен с гръцката община Орестиада, която е водещ партньор. Общият бюджет на проекта е 1 988 695,11 евро, като за община Свиленград са 703 267,50 евро. Предвижда се рехабилитацията на три кръстовища – до поликлиниката, до автогарата и при бензиностанция „Петрол“, както и на част от подхода към Гърция. Другият проект се осъществява в партньорство с Узункьопрю, като водещ партньор е Свиленград. Стойността на разработката е 599 582,10 евро, като бюджетът на общината е 583 076,04 евро, с които ще се почисти коритото на река Марица в участъка между стария и новия мост.

Както е известно, Фондът за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ е създаден, за да подкрепи усилията на общините и общинските дружества в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по оперативните програми. Фондът отпуска заеми на общини, които изпълняват проекти, насочени към модернизиране и разширяване на инфраструктурата и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.

СМ