27
Съб, Ное
22 Нови статии

Транспорт и туризъм
Инструменти
Шрифт

Договорите с избраните изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград-Свиленград“ бяха подписани в четвъртък. Церемонията се състоя във ВИП залата на Централна гара София в присъствието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и генералния директор на ДП „НКЖИ“ инж. Милчо Ламбрев.

Проектът е разделен на три позиции. Първата - Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли, е с приблизителна дължина на железния път 36 км. Избраният изпълнител е гръцката „Терна” АД, която е предложила цена 136 000 000 лв. без ДДС. Втората позиция е Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км. Неин изпълнител е софийското сдружение „Железопътна инфраструктура 2011”, а предложената цена – 116 497 477 лв. без ДДС.
Позиция 3 е Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград. Изпълнител ще бъде „Старт инженеринг” АД, София, а предложената цена е 20 350 493 лв. без ДДС.
Планът за електрификация и реконструкция на железопътната линия Димитровград – Свиленград, е част от проекта „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград - Турска/Гръцка граници по коридори ІV и ІХ”. Това е проект с мостово финансиране – по програма ИСПА и по Оперативна програма Транспорт.
В края на миналата година бе подписан Акт 15, съгласно ЗУТ, за жп отсечките Крумово – Първомай и Първомай – Димитровград. В момента приключват тестове на всички системи и съоръжения за достигане на скорости от 160 км/ч.

С