06
Пон, Дек
16 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022г. се свикват втори заседания на комисията за землищата на община Любимец, които ще се проведат в сградата на ОС ”Земеделие” Любимец по следния график:     

На 30.08.2021г.

с. Вълче поле      - 09.00 часа

 с. Малко градище - 09.30 часа

с. Васково           - 10.00 часа

с. Оряхово           - 11.00 часа

с. Йерусалимово - 11.30 часа

с. Белица              - 13.30 часа       

   На 31.08.2020 г.

с. Дъбовец          - 09.00 часа

с. Г.Добрево        - 10.00 часа

с. Лозен               - 11.00 часа

гр.Любимец         - 13.00 часа