29
Съб, Ян
25 Нови статии

Промишленост и търговия
Инструменти
Шрифт

Собственикът  „Райфайзенбанк“ открива процедура по продажба на активите. Работници се жалват на политически партии и кметската управа

Свиленградското предприятие за производство и дистрибуция на замразени тестени изделия „Витта фуудс“ спира работа. 9 ноември е крайният срок, определен на бившите собственици – братята Бойко и Христо Яневи, да предадат фабриката на „Райфайзенбанк“. Преди дни  банката беше въведена във владение на собствения си имот заради непогасени задължения на фирмата към нея. „Райфайзен“ от своя страна пък ще търси купувач на изпадналото в тежко финансово състояние предприятие, за да може да покрие вземанията си.

В деня на въвода във владение 40-те работници от предприятието са изпратили писмо с искане за подкрепа „за реализиране плановете на колектива за развитие на првоизводството във „Витта Фуудс“ към кметската управа и Политическа партия ГЕРБ. Сигнализирани са и ДПС, Атака, БСП, сподели управителят на дружеството Бойко Янев. В писмото до  общинското и областното ръководство и областния координатор на ПП ГЕРБ трудещите се заявяват: „Преди три години ние ви гласувахме своето доверие, поискахме вие да защитавате нашите интереси и да ни представлявате на всички нива в местната, държавната и изпълнителната власт. Убедени в правотата на своя избор и в един от основните принципи на ПП ГЕРБ – открито и прозрачно управление, ние, работниците и служителите на „Витта Фуудс“ ООД – гр. Свиленград, се обръщаме към вас с молба за съдействие.“ Колективът споделя достигналата до него информация, че „Белла – България“, крупен производител на замразени тестени изделия, самостоятелно или чрез подставени физически или юридически лица смята да изкупи активите на свиленградското предприятие, като основната идея на тази покупка е закриването му. По този начин „Белла“ щяла да ликвидира окончателно конкуренцията си в лицето на „Витта Фуудс“ и да се превърне в тотален монополист. Затова работниците се обръщат към политическите сили и местната общинска власт с надеждата за подкрепа в основното им искане: „Банката да предостави за закупуване активите на „Витта Фуудс“ ООД само на купувач, чиято единствена цел е здравяване и разширяване на производството в гр. Свиленград.“

На призива за подкрепа засега е откликнала единствено кметската управа. Зам.-кметът по икономическите въпроси Мария Костадинова е присъствала на събрание на работниците от „Витта Фуудс“. Пред „Старият мост“ тя сподели: „Както е известно, „Витта Фуудс“ ООД изпадна в несъстоятелност и беше изкупено от „Райфайзенбанк“. Но тъй като банката не може да оперира с него, явно предстои продажба. Желанието на работниците и служителите, както и нашето желание, на общината, е да се запази това производство, без значение кой ще бъде инвеститорът, който ще го купи. Общината няма много правомощия да помогне, тъй като това е сделка между частни субекти. Поради това нямаме много възможности за намеса, единствено можем да изразим в декларация към банката или в срещи с ръководството й, че за общината няма да е добре да се затрие предприятие със създадени специалисти, пазар и т. н. Държим това предприятие да остне да работи, независимо кой ще е собственик – държим да се запазят работните места.“

От общинската организация на ПП ГЕРБ все още не са излезли със становище. „Тъй като писмото на колектива е изпратено и до областното ръководство, то трябва да вземе отношение“, сподели секретарят на местната структура Георги Еленков. Засега липсва реакция и от страна на останалите сезирани политически сили.

Както „Старият мост“ писа, „Витта Фуудс“ ООД бе обявено от съда в в свръхзадлъжнялост и несъстоятелност през август м. г. Предприятието, заедно с „Хранко инвест“, чиято дъщерна фирма е,  дължи на доставчици, банки, работници около 9 млн. лева. Откриването на производство по несъстоятелност е поискано от „Българско сирене” ООД –Харманли. В търговско отношение от септември 2008 г. „Вита фуудс” почва да трупа задължения, които не погасява /харманлийската фирма доставя на свиленградската трошено сирене и извара/ и към 22 май 2009 г. борчовете са на стойност 241 496, 89 лв. През април 2009 г. Хасковският окръжен съд наложи запор на сметките на „Витта фуудс“ в "Райфайзенбанк България" - София; "Райфайзен банк България" - клон Хасково; "Уникредит Булбанк" – гр.София и "Уникредит Булбанк"- клон Хасково. Впоследствие към искането на „Българско сирене” се присъединяват и други кредитори на свиленградското ООД. „П. И. К. ко.“ АД – Казичане предявява вземане на стойност 566 261,01 лв. Останалите кредитори са „Дорупак - Тракия папир” - Пазарджик, „Топлик” ООД, ЕТ „Бапеб – Александър Варев, Райфайзен лизинг - България ООД. Сред кредиторите и доставчиците, на които братя Яневи дължат пари, са и доста свиленградски предприятия.

За да покрие вземанията си банката е обявен търг, на който обаче не се е явил нито един кандидат-купувач, съобщиха от банката. По тази причина имотът е бил възложен на банката срущу кредита, който тя е отпуснала на Яневи. Така фабриката става собственост на „Райфайзенбанк“, която плаща застраховките на материалната база, данъците, таксите и т. н. Подписан е приемо-предевателен протокол с бившите собственици, машините са предадени на собственика – лизинговото дружество на „Райфайзен“. Въпреки че вече собствениците са други, свиленградското предприятие продължава работата си и пласира продукцията, вече от името на друга фирма - „Витта Трейд“ ЕООД с управител Христо Янев. Според информационната база данни „ДАКСИ“ тя е собственост на „СААБ корпорейшън“ ЕООД, чийто управител е пак Христо Янев. „Витта Трейд“  обаче също не погасява дълга към „Райфайзенбанк“. Именно поради тази причина банката, която е от значимите инвеститори в Свиленград с около 2 500 клиенти – фирми и граждани /клонът на банката в Свиленград кредитира местната икономика с над 10 млн. лв./, пристъпва към продажба. „Банката няма задължение да продава на всяка цена и е свободна да прецени дали и как да се разпорежда с активите“ се казва в съобщение на финансовата институция за пресата, което публикуваме отделно.

Екип на „Старият мост“
 

Съобщение за пресата


„Райфайзенбанк“ и „Райфайзен Лизинг“ кредитират „Витта Фуудс“ от 2007 година. След като предприятието изпадна в тежко финансово състояние банката неколкократно реструктурира кредитите на дружеството, докато през 2009 година един от контрагентите на „Витта Фуудс“ подаде молба за обявяването му в несъстоятелност.
През март 2010 година се проведе публична продан, но поради липса на интерес активите бяха възложени на банката срещу част от дълга по кредитите. От юни 2010 година банката е собственик на земята и сградите, а „Райфайзен Лизинг“ е собственик на машини и съоръжения.
При въвода във владение на собствеността констатирахме, че машините работят и предприехме действия незабавно да бъде прекратено ползването на собствените ни активи от трети лица, включително и за да не се допусне тяхното похабяване или повреждане.
„Райфайзен“ възнамерява в близките дни да покани всички, за които й е известно, че проявяват интерес, да представят писмени оферти, но няма задължение да продава на всяка цена и е свободна да прецени дали и как да се разпорежда с активите.

 

Отдел "Комуникации и корпоративен секретариат",
„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД