16
Пон, Май
26 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

От тях 445 000 евро ще бъдат изразходвани за почистването на Марица. Този проект технически повтаря това, което беше изпълнено в участъка от стария мост до жп моста, каза кметът Георги Манолов. Ще се работи с машини, които ще изкореняват дървесната растителност, булдозери ще разриват земните маси, допълни градоначалникът. На пресконференцията присъства и Енис Ишбилен, кмет на община Узункюпрю, която е партньор на Свиленград по разработката. Този проект ще бъде много полезен за хората и на двете общини, заяви турският градоначалник.

В рамките на проекта ще се извърши проучване и оценка на рисковите фактори за околната среда в трансграничните екосистеми, като това е задача на партньорите от Узункюпрю. Предвиждат се и други дейности, сред които създаване на работни групи /по една в двете общини/ за трансгранично опазване на околната среда и развитие на екотуризъм.

СМ