28
Вт, Юни
14 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Този път освен местни, имаше търговци от София, Стара Загора, Ямбол и др. 3 500 куб. м бе общият обем на предлаганата за продажба дървесина в землищата на селата Вълче поле, Костур, Лисово и Студена. Четири фирми – от Ямбол, Димитровград, Свиленград и Любимец, предложиха най-добри оферти и си поделиха определените количества дърва за огрев. Поради голямата конкуренция на търга цената се вдигна с 25-30 %, съобщиха от тръжната комисия. Това означава, че вече по-скъпо ще се продават и дървата на дребно. Досега 1 кубик струваше 58 лв., очаква се той да скочи минимум със 7-8 лева. Лично аз ще вдигна цената само с 4 лева на кубик, въпреки че печалбата ми ще бъде нищожна, но не искам да натоварвам клиентите си, заяви Васил Бозев, собственик на свиленградската фирма, спечелила на търга.

Междувпрочем, повече от месец пазарът на дърва за огрев бе замрял. Причината бе, че се забавиха търговете за дървесината заради преструктуриране на Изпълнителната агенция по горите. От началото на м. юли в страната са създадени 6 крупни държавни предприятия, извършващи цялостната производствена, залесителна и охранителна дейност, като Териториално поделение „Държавно горско стопанство Свиленград“ попада в Югоизточно държавно предприятие с център Сливен. Досега местното лесничейство бе към РУГ – Кърджали, което пък вече ще има само контролни функции.

Николай Колев