18
Вт, Ян
20 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Имотите, които предстои да се изтъргуват, са с начин на трайно ползване гора в земеделски земи. 1 263,602 декара от тях са в землището на село Лисово, а 835,414 декара са край Костур. Горите са широколистни и се намират в местностите „Карши баир“ и „Кичи дере“. Имотите са 14 и са от осма и девета категория.

В пленарната зала инж. Иванка Димитрова, директор на дирекция „Общинска собственост и регионално развитие“ в ОбА, обясни, че терените попадат в защитена зона „Сакар“ и купувачът ще трябва да запази горите до 2013 г. По думите й проявилият интерес инвеститор няма намерение да изгражда фотоволтаични централи. От ОбА обаче не поясниха какви точно са намеренията на инвеститора, както и каква е характеристиката на горите. При гласуването се въздържаха трима общински съветници – Николай Цонев Колев /ГЕБ, ЕДП/, Христо Щерев /БСП/ и Веселин Каратепелиев.

Продажбата на горите ще се извърши чрез публичен търг с явно наддаване. Цените на 14-те имота варират от 7 367 лв. до 327 715 лв. без ДДС в зависимост от тяхната големина и категория.

СМ