24
Нед, Окт
20 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Така в бюрото по труда остават да се водят около 40 бивши митничари, които са записани като безработни и получават полагащите им се обезщетения.

Данните от последния месец сочат, че безработицата в Свиленград намалява. Регистрираното ниво за юни е 8,7 %, докато през май е било 9,39 %. Много нашенци са прекратили регистрацията си по собствено желание. Причината е сезонната заетост по Черноморието и в съседна Гърция.

Към края на юни като търсещи работа лица се водят 1 041 свиленградчани, от които 534 са жени. Безработните с основно и по-ниско образование са 320, като тревожен факт е, че от тях 260 са младежи на възраст до 29 години. Миналия месец новорегистрираните в бюрото по труда са 71. Основната част от тях – 29 души, са от търговията, останалите са от сферите на услугите, хотелиерството, ресторантьорството и др.

Нивото на безработицата в община Ивайловград е 11,73 %, а в Любимец – 10,65 %.

Елена МИХАЛЕВА