Икономика
Инструменти
Шрифт

80 на сто от подадените досега годишни данъчни декларации са изпратени чрез интернет – 280 броя с електронен подпис и 350 броя с персонален идентификационен код (ПИК). 100 хасковлии са посетили офиса на Агенцията, за да декларират доходите си на място, а други 26 са пуснали формулярите си по пощата като писмо.

От 3 февруари стартира приемът на годишни данъчни декларации и на гише в пощите. В областта това ще е възможно в 8 пощенски станции в градовете Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, Любимец, Тополовград и Ивайловград.

До 30 април всички физически лица, чиито доходи подлежат на данъчно облагане, трябва да декларират това пред приходната агенция, напомнят от НАП. Най-лесно данъчните декларации за получени доходи могат да се подават онлайн с ПИК, който се получава безплатно от всеки офис на приходната администрация.

От офиса в Хасково обръщат внимание, че тази година възможността за 5% отстъпка върху дължимия данък за довнасяне е до 31 март, като е важно лицата да нямат неплатени стари задължения, подлежащи на принудително събиране.

През месец март НАП ще предложи на клиентите си и автоматично попълнени данъчни декларации, като услугата ще е за тези от тях, които имат ПИК или електронен подпис. Достъпът до декларациите ще се осъществява през сайта на Агенцията. Предварително попълненият формуляр ще съдържа данни за възнагражденията, за които НАП има информация като например тези по трудови правоотношения, но ще позволява към него да се добавят други доходи, например от наеми, както и да се отбелязва правото на ползване на данъчни облекчения.

Повече информация за декларирането и плащането на дължими данъци може да се получи на телефона на Информационния център 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор) или в офисите на приходната агенция.