Икономика
Инструменти
Шрифт

. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху 305 лв.

От НАП уточняват, че срокът за първата вноска с нов размер – тази за месец януари, се дължи до 25-то число на следващия месец, т.е. до 25 февруари. Всички, за които възниква задължение сами да внасят осигуровки за здраве, трябва най-напред да подадат в Агенцията декларация Образец 7, напомнят още от офиса в Хасково. Тя се подава по постоянен адрес в срок до 25-то число на месеца, следващ този, през който е възникнало задължението.

Най-бързо и лесно здравните вноски могат да се плащат чрез терминалните устройства в офиса. Плащайки чрез ПОС терминал, сумата постъпва и се отразява веднага по личната данъчно-осигурителна сметка на лицето, което улеснява и издаването на удостоверение за непрекъснати здравни права в случай, че лицето няма подлежащи на принудително изпълнение неплатени задължения.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца.

Справка за здравноосигурителния си статус може да се прави безплатно чрез електронната услуга на НАП в сайта www.nap.bg или на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор.