Митница
Инструменти
Шрифт

Димитър Георгиев, Димитър Христов и Тодор Трингов отново аут, след като съдът ги възстанови на работа. Тримата пак съкратени без мотиви, отново завеждат дела. Груби нарушения на комисията по подбора е констатирал съдът

Трима от четиримата възстановени от съда служители от свиленградската митница изненадващо бяха уволнени. Димитър Георгиев, Димитър Христов и Тодор Трингов отново са омахани от граничната служба. Внезапно те са получили заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения, идентични с първите, които оспориха пред Темида. Това означава, че на практика не се зачитат разпоредбите на съда, коментират юристи. От върнатите единствено Теньо Атанасов е оставен на работа, поне засега. Той е синдикален член и не е искано съгласието на профъюзите за отстраняването му.

Както „Старият мост“ писа, Георгиев, Христов и Трингов бяха съкратени при голямата чистка в митницата през 2009 г. Те заведоха дела и ги спечелиха на първа инстанция. Решенията на съда за обявяване на съкращенията им за незаконосъобразни не са обжалвани от Агенция „Митници“ и тримата са започнали работа в бюрото на Гарата. За времето, откакто отново са митничари, нямат провинения и съответно наказания. Странното е, че заповедите за уволнение, които сега са им връчени, са същите като предишните, без мотиви. А в съда тези заповеди бяха обявени за незаконосъобразни, още повече, че и тримата са били в болнични при получаването им. Магистратите са установили и редица процесуални грешки при самия подбор, извършен при драстичните съкращения в края на миналата година. Доказано е, че комисията по подбора изкуствено е завишила оценките на служители по някои показатели, така че да не попаднат в списъка на за съкращение, а да отпаднат други. Така например на някои е приписано, че са получавали награди и отличия, макар да липсват подобни данни. Вещото лице е посочило, че вследствие на това при атестацията те са получили по-висок бал и са изместили свои колеги в класацията. В съда е станало ясно още, че комисията по подбора е дала на определени митничари завишен брой точки по показателя „Образование“. Експертът привежда и конкретни примери в тази насока: на служител, който е завършил 3-годишен курс на обучение в СПТУ по механизация на селското стопанство в гр. Септември, са дадени 10 вместо полагащите му се 5 точки. Същата „врътка“  по този критерий е направена и за друг, възпитаник на СПТУ „П. Ангелов“ - Свиленград и т. н. За съпоставка вещото лице посочва митничар, който пък е ощетен – сложени са му 5 вместо 10 точки. Несъответствия са намерени и при оценяването по показател „Спазване изискванията на Кодекса за поведение на митническия служител“.

Атестацията в края на миналата година озадачи и възстановения началник на митницата Стефан Марашев. След встъпването си в длъжност той сподели пред „Старият мост“, че е учуден, че 30 служители са получили обща оценка „1“, което означава  "Изключително изпълнение" - оценяваният изключително ефективно изпълнява работата си значително над изискванията за длъжността, показано през целия период“. „Аз досега единица не съм писал на никого – заяви тогава той. - До миналата година в митницата нито един служител не е получавал такава оценка.“ Освен това, много са „набъбнали“ и главните митнически специалисти. Преди съкращенията лани те са били всичко на всичко 7 души. След атестацията обаче стават 32. За сметка на тях пък старши митническите инспектори са намалели от 62-ма на 42-ма. Според запознати, това е направено изкуствено, за да могат някои да получат по-висок общ резултат.

Уволнените повторно Димитър Георгиев, Димитър Христов и Тодор Трингов отново завеждат дела и ще търсят правата си по съдебен ред.

СМ