Митница
Инструменти
Шрифт

Общо 11 ще бъдат трудоустроени на подходяща за здравето им служба

Още петима готвени за съкращение митничари са получили защита от ТЕЛК заради хронични заболявания и не може да бъдат освободени от работа.

Трудово-експертната лекарска комисия е излязла със становище, изпратено до свиленградската митница, че е нецелесъобразно да се уволнят  и не е препоръчителна адаптация за Христо В. Киризиев, Кирил Я. Киризиев, Пеньо Пальонов, Мария Мандиева и Георги Янакиев. Очаква се становището на ТЕЛК да бъде потвърдено и от Инспекцията по труда в Хасково, която вече върна други шестима митничари – Петър Пейчев, Стоян Колев, Господин Ж. Господинов, Костадин Георгакев, Лозко Димов и Стойчо Стефанов, за което „Старият мост“ писа.

От митницата заявиха, че в момента има свободни 12 щатни бройки за трудоустроени служители и най-вероятно върнатите ще ги заемат. Абсурдно било те отново да се трудят на старите си работни места, категорично било началството в София.

Във връзка със служителите, които поради влошено здравословно състояние не подлежат на съкращение, но следва да бъдат трудоустроени, Агенция „Митници” и съответните митнически учреждения са предприели действия по изпълнение на предписанията на компетентните органи, така че към момента върви процедура по трудоустрояване на служителите и те ще заемат подходящи за състоянието им работни места, редовна смяна, заявиха от пресцентъра на Агенцията пред „Старият мост“.

СМ