21
Пет, Юни
21 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Общо 11 ще бъдат трудоустроени на подходяща за здравето им служба

Още петима готвени за съкращение митничари са получили защита от ТЕЛК заради хронични заболявания и не може да бъдат освободени от работа.

Трудово-експертната лекарска комисия е излязла със становище, изпратено до свиленградската митница, че е нецелесъобразно да се уволнят  и не е препоръчителна адаптация за Христо В. Киризиев, Кирил Я. Киризиев, Пеньо Пальонов, Мария Мандиева и Георги Янакиев. Очаква се становището на ТЕЛК да бъде потвърдено и от Инспекцията по труда в Хасково, която вече върна други шестима митничари – Петър Пейчев, Стоян Колев, Господин Ж. Господинов, Костадин Георгакев, Лозко Димов и Стойчо Стефанов, за което „Старият мост“ писа.

От митницата заявиха, че в момента има свободни 12 щатни бройки за трудоустроени служители и най-вероятно върнатите ще ги заемат. Абсурдно било те отново да се трудят на старите си работни места, категорично било началството в София.

Във връзка със служителите, които поради влошено здравословно състояние не подлежат на съкращение, но следва да бъдат трудоустроени, Агенция „Митници” и съответните митнически учреждения са предприели действия по изпълнение на предписанията на компетентните органи, така че към момента върви процедура по трудоустрояване на служителите и те ще заемат подходящи за състоянието им работни места, редовна смяна, заявиха от пресцентъра на Агенцията пред „Старият мост“.

СМ