02
Нед, Окт
27 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

От 1 до 31 декември здравноосигурените граждани могат да сменят личния си лекар като се регистрират при нов, напомниха от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/. Такава пререгистрация се извършва два пъти годишно – през месеците юни и декември. Гражданите имат право да изберат общопрактикуващ лекар на територията на цялата страна.

Всеки, който иска да направи такава смяна, трябва да закупи от медицинска книжарница регистрационна форма за постоянен избор.

С попълнения формуляр трябва да отиде при предпочетения нов общопрактикуващ лекар, като представи също здравноосигурителната си книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус. Ако лицето все още няма здравноосигурителна книжка, смяната се извършва с третия екземпляр от регистрационната форма за избор на джипи.

За пререгистрацията не е нужно гражданинът сам да се отписва от листата на досегашния си личен лекар. Това, както и включването в пациентската листа на новоизбрания лекар, се извършва по служебен път от районната здравноосигурителна каса /РЗОК/.

Когато здравноосигурено лице пребивава в друго населено място за период от един до пет месеца, трябва да направи временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото, извън постоянното си местоживеене. Изборът се осъществява с регистрационна форма за временен избор. Когато здравноосигурен гражданин пребивава в друго населено място за срок до един месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар, който има договор с РЗОК. При представяне на здравноосигурителната си книжка, пациентът заплаща на лекаря само потребителска такса.

Ако му бъде поискано да заплати за оказаната медицинска помощ, той трябва да изиска от лекаря финансов документ за платените суми.

СМ