Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

Проектът на МБАЛ – Свиленград одобрен от управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие"

Многопрофилната болница за активно лечение в Свиленград ще получи 4 159 016, 06 лв. безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“. Нашият стационар е сред едва седемте от цялата страна, одобрени за финансиране по схема "Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали".

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя, възлиза на 30 006 053,10 лева. Това стана ясно, след като управляващият орган на програмата излезе с решение на 8 декември.

Свиленградската болница ще използва европарите предимно за закупуване на съвременна апаратура за диагностика и лечение - 16-слайдов скенер, рентген ново поколение, апаратура за клиничната лаборатория, с помощта на които ще могат да бъдат изследвани хормони, както и с туморни маркери за проследяване на болните от злокачествени заболявания. Модерна техника ще бъде внедрена в   микробиологичната лаборатория и в отделението за хемодиализа. Най-важното е, че ще бъде оборудвано отделение за долекуване с възможност за рехабилитация, заяви пред „Старият мост“ управителят на болницата д-р Димитър Ермов.

Предстои да бъде подписан договор за финансирането, като контрагент ще бъде общината, която ще поеме от своя страна съфинансирането. Очаква се през януари идната година да бъде обявена обществена поръчка за апаратурата, а първите доставки да започнат през месец май 2012 г.

СМ