Политика
Инструменти
Шрифт

В духа на пълното разбирателство протече и извънредното заседание на Общинския съвет за определяне състава на постоянните комисии, което се проведе на 13 ноември. Както е известно, на предишното тържествено заседание след полагането на клетва местните парламентаристи с пълно единодушие избраха адвокат Таня Коларова за председател на ОбС, като кандидатурата ѝ бе единствената, издигната в пленарната зала.

Подобна бе ситуацията и сега при сформиране съставите на комисиите и избирането на техните председатели. Тукашните народни избраници решиха комисиите да останат 7-членни, както беше досега. След това за всяка от тях направиха точно толкова предложения, колкото е определената численост на комисиите. Така съставите им бяха гласувани ан блок, тъй като на практика нямаше повече предложения. Стана ясно, че решенията са били взети на консултации между партиите преди заседанието.

Общински съветници от ГЕРБ оглавиха всичките седем комисии. Работата на Комисията по териториално и селищно устройство ще се ръководи от д-р Мариан Кръстев, а на Бюджетната комисия – от Даниела Георгиева. За председател на Икономическата комисия бе избран адв. Георги Еленков, а на Комисията по здравеопазване, социални дейности и спорт – Анелия Георгиева. Атанаска Михайлова оглави Комисията по образование, култура, права на човека и европейска интеграция, а Мариела Софронова - Комисията по земеделие, гори и опазване на околната среда. Адв. Георги Еленков бе избран за председател на още една комисия, тази за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

След края на извънредното заседание адв. Таня Коларова насрочи друго, което ще се проведе на 27 ноември.

Диляна ЦВЕТКОВА

На снимките:

1. Два дни,с лед като се заклеха, общинските съветници проведоха заседание за определяне на постоянните комисии

2. Таня Коларова влезе в ролята си на председател на ОбС

3. Кметът Арх. Карчев, зам.-кметът Мария Костадинова и директорът на Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“ Иванка Димитрова присъстват на заседанието на ОбС. През целия предишен мандат кметът Георги Манолов не се яви на нито едно заседание на местния парламент