17
Сря, Апр
28 Нови статии

Политика
Инструменти
Шрифт

В пълно мълчание, без каквито и да е дебати Общинският съвет в Свиленград прие отчета за изпълнението на бюджета на общината за първото шестмесечие на годината.

От информацията, предоставена на местните депутати от кмета инж. Георги Манолов, става ясно обаче, че планът за неданъчните приходи в хазната не се изпълнява. При предвидени за 2012 г. 5 173 208 лв. до до средата на годината са постъпили 2 036 157 лв., или 39, 36 на сто. „Не може такъв важен въпрос като изпълнението на бюджета да бъде отминат с мълчание и никой от съветниците да не се изкаже на заседанието в сряда – сподели зам.-председателят на местния парламент Христо Щерев. - Тревожно е, че приходите от административни услуги са изпълнени 39, 22%, от наеми – 41, 60%, от продажба на стоки и услуги – 28, 48%, от продажба на общинско имущество – едва 26, 44 на сто.“ В предишните мандати все имаше хора, които да вземат отношение, сега в общинския съвет не се водят дебати, подчерта Щерев.

СМ