30
Чет, Май
17 Нови статии

Политика
Инструменти
Шрифт

Секретарят на ОИК, предложен от Атака, нямал висше образование

Върховният административен съд/ВАС/ отмени решението на Централната избирателна комисия за определяне състава на Общинската избирателна комисия/ОИК/ в Свиленград. Съдът постанови, че номинираната от Атака и назначена от ЦИК за секретар на местната избирателна комисия Павлина Ставрева не само че няма право да заема този ръководен пост, но дори и да бъда член, тъй като няма висше образование.

Делото във ВАС бе образувано по жалба на Малек Салман Хусеин в качеството му на представляващ политическа партия "Движение за права и свободи" за община Свиленград. От Ахмед-Догановата партия са протестирали още, че председателят и зам.-председателят на ОИК са от една и съща партия. ВАС обаче постановява, че процедурата е спазена и нарушение няма. Тъй като не е постигнат консенсус между партиите в Свиленград, кметът на общината   е изразил своето становище и е направил съответно предложение за избор на ръководни органи пред ЦИК, която ги е назначила. Назначаването на Ставрева обаче е неправомерно, тъй като тя не отговаря на императивното изисктване да има висше образование. В предложението на политическа партия "Атака" до Централната избирателна комисия за назначаване на Павлина Ставрева е посочено, че тя има висше образование, но към преписката е приложена диплома за образователен ценз от Медицинско училище за акушерки и рехабилитатори от 1978 г., от която е видно, че тя е завършила средно медицинско образование - "акушерка", като тази диплома й дава право да заема длъжност на среден медицински работник, се казва в решението на ВАС. От документите по делото става ясно, че по-късно Ставрева все пак е преминала специализация в полувисш институт през 2007 г. Според Закона за висшето образование всички дипломи за полувисше, завършено преди 27.12.1995 г., автоматично се приравняват към висше образование. Дипломата на номинираната от Атака обаче е издадена след тази година и Ставрева не отговаря на изискванията да бъде не само секретар на комисията, а и неин член, посочват от ВАС.
„Нашето ново предложение за секретар вече е изпратено до ЦИК – сподели лидерът на Атака в Свиленград Ангел Божинов. - Това е Милена Димитрова Калчорова, която е бакалавър по български език и литература.“ В тридневен срок от получаване на предложението ЦИК ще излезе с решение, заяви пред „Старият мост“ говорителят й Бисер Троянов.

СМ