23
Пет, Фев
26 Нови статии

Политика
Инструменти
Шрифт

На второто заседание на новоизбрания общински съвет в Свиленград, провело се днес, бяха сформирани съставите на седемте постоянни комисии.

Избрани бяха и техните председатели, всички от най-многочислената група – ГЕРБ. Комисията по бюджет се оглавява от Даниела Георгиева, икономическа - от Мариян Кръстев, по земеделие, гори и опазване на околната среда – Мариела Софронова, по териториално и селищно устройство - Ненко Дервенков, по здравеопазване, социални дейности и спорт - Росица Иванова, по образование, култура, права на човека и европейска интеграция – Атанаска Михайлова, по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Николай Михайлов.

На заседанието на местния парламент участваха 20 от общо 21 общински съветници.

Присъстваха кметът арх. Анастас Карчев, зам.-кметът Анелия Георгиева, директорите на дирекции в ОбА.

На заседанието бе разгледана още една точка – приемане на тримесечен отчет на Държавно горско стопанство - Свиленград, с което община Свиленград има договор за дървесина.