12
Пет, Апр
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Безработните в трудоспособна възраст ще отработват месечните помощи по 14 дни

При подаване на документите за получаване на семейни помощи за деца родителите трябва да представят бележки за имунизациите и профилактичните прегледи на децата, съобщиха от дирекция „Социално подпомагане“.

Нововъведението е в сила от 9 април и е една от направените промени в Закона за семейни помощи за деца. Досега трябваха само бланка от училището на малчугана и доходите на семейството, обясниха от „Социално подпомагане“.

Молбите за получаване на детски надбавки се подават целогодишно и важат 12 месеца. Бележките за имунизациите и профилактичните прегледи ще трябва да се представят при внасянето на новата молба.

През месец март 1 998 майки от общината са взели семейни помощи за 2 860 деца. Размерът им в момента е по 35 лв. на отроче.

Според друга промяна в закона се създава нова месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Досега това подпомагане е било регламентирано в Закона за интегриране на хората с увреждания. Тази добавка вече ще се изплаща от първо число на месеца на подаване на молба-декларацията. През март 44 майки на деца с увреждания са получили такава месечна помощ. Във връзка с промяната досиетата им ще се прехвърлят служебно и не е нужно те да подават молби отново, уточниха от дирекция „Социално подпомагане“.

Изменения има и в Правилника за приложение на закона за социално подпомагане. Така от 1 май безработните в трудоспособна възраст, които са на месечно социално подпомагане, вече ще полагат общественополезен труд за срок от 14 дни в месеца, като ще се работи по четири часа на ден. При отказ помощта ще се спира за два месеца. При повторен отказ, независимо от това дали е направен в същата или следващата календарна година, подпомагането на лицата ще се прекратява за две години. Досега за ежемесечните помощи се отработваха 5 дни.

Направена е и промяна, според която отпада правото на лицата с над 71 % трайно намалена работоспособност, децата до 16 г. с трайно увреждане и военноинвалидите да пътуват безплатно два пъти в годината с автобусен транспорт. Сега те ще могат да ползват за тази цел само жп превоз. Няма да им се дават пари на ръка, а ще им се издаде удостоверение, срещу което ще получават билет. Миналата година 315 лица с увреждания от Свиленград са ползвали правото си за безплатно пътуване.

Елена МИХАЛЕВА