21
Вт, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Започнаха нови изследвания на биологичното разнообразие в района на села в Сакар. Полевата работа е възложена на екип от експерти на Българското дружество за защита на птиците и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

Акустичните изследвания със сензори ще бъдат допълнени от традиционни преброявания на обитателите на природата, направени от различни точки. На основата на резултатите ще бъдат изготвени препоръки за управление на земеделски земи, което ще увеличи биоразнообразието. Те ще бъдат предоставени на фермерите и заинтересованите обществени групи .

Проучванията в Сакар са част от мащабен проект, който обединява 23 партньора от 10 европейски страни и от Перу, и ще продължи до 2026 г. Той се ръководи от Института по анализ на промените в биоразнообразието „Лайбниц“, базиран в Бон.

СМ