Култура
Инструменти
Шрифт

Археологическа находка от с. Капитан Андреево е сред акцентите в изложбата „130 години Национален археологически музей“ в София.

В експозицията е подредена керамична фигурка на бик с ездачка, датирана от края на VІ хил.пр.Хр., доста реалистична и нетипична за изкуството на неолита. Според експертите тя е доказателство, че в тази ранна епоха хората вече са използвали едър рогат добитък не само за храна, но и като средство за транспорт.

Новокаменната епоха или неолит (8 000 – 5 000 пр.н.е.) е последният период от каменната епоха. Това е най-ранната фаза на уседнал живот и наличие на земеделска дейност при отделните човешки общества, обясняват учените.

Най-ранните находища на неолит в България свидетелстват за вече развито познание за керамична изработка, сходно с това от Гърция. Интересната за науката фигурка е намерена при спасителни разкопки на обект в местността. Хауза край с. Капитан Андреево . Тогава са открити и изящно изработени и богато украсени антропоморфни /с човешки черти/ съдове.

Ръководител на екипа бе проф. д.и.н. Васил Николов, сега академик, който наскоро беше удостоен с почетен знак на Българската академия на науките за изключителния му принос за развитието на българската археология и като утвърден авторитет в европейската праисторическа наука, както и във връзка с неговата 70-та годишнина.

Изложбата е съпътствана от каталог „130 избрани експоната от колекцията на Националния археологически музей“, в който са представени най-значимите находки. Тя е отворена за посетители до 5 февруари 2023 г.

СМ