29
Сря, Май
16 Нови статии

Култура
Инструменти
Шрифт

 

На церемонията бе връчено и отличие „За заслуги към културното дело“

По традиция за празника 24 май излъчиха носителите на званията Учител и Ученик на годината в Свиленград. Отличията на призьорите бяха връчени от кмета арх. Анастас Карчев на официален коктейл в р-т „Хестея“ на 19 май. За настроението на присъстващите със свои изпълнения се погрижиха деца от школата по балет "Сребърна пантофка" с ръководител Петра Беева, група "Аурора" и музиканти от Детския духов оркестър с ръководител Васил Василев.

Преди да бъдат обявени победителите, арх. Карчев връчи поздравителен адрес на директора на СУ "Д-р Петър Берон" Мариян Боянов по повод 100-годишния юбилей на школото.

За Учител на годината в категория „Училищно образование“ бе определена Елена Димитрова, номинирана от ПГССИ „Христо Ботев“.

Останалите номинации в категорията бяха Огнянка Грозева (НУ „Христо Попмарков“), Дончо Дойчев (ОУ „Христо Ботев“), Димитрина Николова-Кундурджиева (СУ „Д-р Петър Берон“), Нина Димитрова (ЦСОП „Стефан Василев“), Елена Димитрова (ОУ „Иван Вазов“) и Дора Йорданова (ОУ „Любен Каравелов“).

Елена Димитрова е старши учител теоретично обучение на учениците от специалности „Организация на хотелиерството” и „Селски туризъм”. Непрекъснато повишава своята квалификация в различни обучения, като през 2021 г. придобива V професионално – квалификационна степен. Пред старши експерти по професионално образование и обучение и педагогически специалисти от областите Бургас, Видин, Монтана, Пловдив, Търговище и Хасково с иновативни методи представя тема: „Организация на обслужването при специални случаи“. В работата си използва интерактивен екран, с богат набор от приложения, интерактивни образователни игри, тестове, презентации, видеа. Тя е истински мениджър на класа - планира, организира, ръководи, контролира и привлича активно учениците. Ръководител е на клуб за COOLинарен/турен туризъм "Travel&Food", в който учениците обогатяват знанията и уменията си и изявяват своя талант. Клубът разработи авторски пътеводител на Свиленград с възможност за сканиране на QR код, който препраща читателя към авторско видео за моста „Мустафа паша“ и музикално изпълнение на ученици от училището. Елена Димитрова участва в V-та Национална конференция SMARTOURISM.BG, ХАКАТОН SMARTOURISM.BG 2022, под патронажа на Министерството на туризма. Работи активно и по проекти. Участва в международни срещи на консорциума на проект AgriPol по програма Еразъм+. Наблюдаващ учител е на 10 ученици от специалност Организация на хотелиерството по проект „Ученически практики-2“, в Парк Хотел Романтика. Участва в две международни изяви на ученичката Никол Андреева. С професионализъм и колегиалност печели уважението на хората.

Номинацията на ОУ „Иван Вазов“ Елена Димитрова Димитрова е учител по английски език. Има международно- призната квалификация като преподавател към Британския съвет. Нейни ученици могат да се похвалят с отлично представяне на редица състезания по английски език. Работата ѝ в екип пък с останалите преподаватели по английски език позволява училището да се присъедини към иновативните училища в България. Чрез интересни дейности и интерактивни методи, насочва учениците си към самостоятелна изява.

Димитрина Николова-Кондурджиева е преподавател с 15-годишен професионален опит. Участва в разработването на важни училищни проекти, като най- значимият от тях е по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН. Откритият на31 март т.г. STEM център в училището е единствен в общината и един от малкото в областта. Като учител Николова развива умения в своите ученици и резултатите са налице. За ефективността на работата ѝ като преподавател говорят резултатите на нейните ученици в Национален образователен конкурс за истории с дигитални карти под надслов „Дигитални истории от училището и университета“. Неин ученик завоюва първо място в XIV национално състезание по информационни технологии „Пандемията ковид 19 - предизвикателство и решения”, в категория „3D моделиране”, в резултат на което е приет в няколко престижни университета.

Номинацията на ОУ „Христо Ботев“ (с. Левка) Дончо Дойчев е амбициозен учител с отлична подготовка. Интересува се от новостите в културно- образователните области за прогимназиален етап, от проблемите на учениците, изгражда ценностната им система. Член е на методичното обединение на учителите по математика, информационни технологии и природни науки, член на училищната комисия за превенция за ранното напускане на училище, член на екипа за обхват в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Тази година е ръководител на 3 групи за формиране на базови компетентности за работа в електронната платформа “Майкрософт Тиймс”, по проект ”Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Инициатор е на училищни състезания, конкурси и училищни инициативи, посветени на празници и традиции на различните етноси.

Дора Йорданова е начален учител в ОУ „Любен Каравелов“. Двама от учениците ѝ се класират на областния кръг на Национална олимпиада „Знам и мога“ за ученици от 4 клас, с добро представяне. Тя е основен инициатор на училищни празненства, организира в класа си мероприятия, свързани с опазване на културно- историческото наследство, толерантността между хората и превенция за агресията и тормоза, с което полага основите на най- важните човешки добродетели. Има огромен принос в набирането и приема на деца в първи и пети клас. Подпомага методическата работа на млади учители и им дава основни съвети, с които да се утвърдят като професионалисти.

Нина Димитрова е учител и арт-терапевт в Център за специална образователна подкрепа „Стефан Василев”. Участва в различни квалификационни курсове по арт- терапия към Институт по терапия и експресивно изкуство – гр. София. Придобива и професионална квалификация - Арт-терапевт и Трудо-терапевт към Великотърновски университет „ Св.св. Кирил и Методий“. Успешно управлява динамиката на арт терапевтичното занятие с интерактивни и подходящи дидактически материали, включително създадени от самата нея. Под нейното ръководство учениците се включват в редица извънкласни дейности и получават грамоти за своето участие: Специална награда за отлично представяне на конкурса за рисунка „Българска народна приказка в картини“ Шумен и индивидуална награда в категорията „ Жива приказка в картини“; III място от Националния конкурс „Шарено петле“, категория: „Приложно изкуство” –гр. Средец; Грамоти и две I- ви места на конкурса „С очите си видях бедата“ – Община Свиленград; Сертификат за участие и I- во място в Националното състезание „ Озеленяване и цветарство“ за аранжировка и букет – гр. Бургас. Нина Димитрова разработва идейния проект, с което допринесе за спечелването на проект „Вкусна сетивна градина“ по Национална кампания „Чиста околна среда 2022 г.“.

Огнянка Грозева е предложението на НУ „Христо Попмарков”. В образователния процес използва различни източници, учебни и дидактически материали, иновативни методи на преподаване и съвременни технологии. Въпреки че работи с ученици от различна етническа принадлежност, в условията на пандемия всички те са участвали в дистанционното обучение. Ръководител е на групи за допълнително обучение по проект „Подкрепа за успех“. Нейните ученици участват в културния живот на Свиленград, във всички училищни празници и тържества - Патронен празник, Коледа, 3 март, спортни състезания.

В категория „Предучилищно образование“ Учител на годината стана Недялка Костадинова от ДГ „Зорница“.

Номинирани бяха: Ивелина Димитрова (ДГ „Детелина“), Виктория Димитрова (ДГ „Слънце“), Сийка Теофарова (ДГ „Снежанка“), Таня Димитрова (ДГ „Радост“) и Нарин Осман (детска група към ОУ „Христо Ботев“ – Левка).

Недялка Костадинова е главен учител в ДГ „Зорница“ от 2009 г. Преминала е квалификационен курс на тема: „Провеждане на диагностика за училищна готовност на децата от подготвителна група” към Бургаски университет. Завършила квалификационен курс на тема „Дигитални компетентности в детската градина”, участвала в научно – практическа конференция на тема: „Да израснем заедно”, по повод 130 г. от откриването на първата детска градина в България. Тя стимулира и кара децата да се обучават, участват и забавляват във всички празници и развлечения, тържества и събития, провеждани в детската градина. Проявява изключително старание, творчество и разбиране. Притежава І- ва професионално- квалификационна степен. Председател е на комисията за квалификация на учителите в Детската градина. Всеотдайна в отношенията си с децата и родителите, работи с разбиране, прилага новости и иновации в практиката и работата. Притежава творчески потенциал, има талант и креативни идеи, които обогатяват работата и екипа на детското заведение. Тази година Недялка Костадинова придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но опита, който оставя на колегията, е ценен за всички.

Виктория Веселинова има 4-годишен педагогически стаж в ДГ „Слънце“. Изпълнява професионалните си задължения на високо методично ниво в унисон с новите изисквания. Включва се в разработването на годишния план на Детското заведение. Под нейно ръководство децата от подготвителна група вземат участие в състезанието ,,Аз ще бъда ученик“, организирано от Сдружение на българските начални учители.

Ивелина Димитрова е бакалавър "Славянска филология" и магистър "Предучилищна и начална училищна педагогика". Тя е млад специалист, прецизна и точна при изпълнение на поставените задачи. Успешно планира и ръководи дейността на творческо арт ателие ,,Под дъгата” към ДГ „Детелина“ (кв. Гарата) по проект ,,Заедно учим и творим” на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж”. Насочва всички усилия за творческо развитие на децата, чрез игра. Открива индивидуалните интереси и таланти на всяко дете и се старае да ги развива. Работи в група от деца с различен майчин език. Преобладават децата, които се отглеждат от близки, а не от родителите и такива, които живеят в недобри битови условия. Представените от нея идеи и практики са съвременни, новаторски и креативни и са изключително полезни.

Предложението на ОУ „Христо Ботев“ (с. Левка) бе Нарин Осман. В работата си умее да заинтригува децата в овладяването на знания и умения. Работи с интерактивен дисплей, което помага по увлекателен начин да бъде разбран учебния материал. Тя е амбициозен учител, интересува се от новостите при обучението на деца със Специални образователни потребности и различна етническа принадлежност. Член е на методичното обединение на учителите от начален етап и подготвителен клас. Има устойчива връзка с родителите. Като учител подготвителен клас привлича родителите в организирането и провеждането на празници и традиции на различните етноси.

Сийка Теофарова е завършила курсове на теми “Идентифициране на обучителни затруднения“, „Подходи за работа с деца със СОП“, “Приобщаващо образование“, “Ранно оценяване със скрининг тест на риска от проблеми в развитието и обучението на тригодишните деца“, „Дигитални компетентности в детската градина“. През тази учебна година обслужва логопедични кабинети в ДГ „Снежанка“ и ДГ „Зорница“ с деца, нуждаещи се от корекционна логопедична работа, както и деца със СОП и работа по допълнителна подкрепа за личностното развитие. През дългият си професионален път Сийка Теофарова е доказала своите качества на отличен специалист и колега.

Таня Димитрова е изявен професионалист с доказан опит в своята дейност в ДГ „Радост“. Възпитава и обучава в групата си 7 деца с различна етническа принадлежност. През настоящата учебна година тя ръководи четвърта възрастова група, която участва в състезанието „Аз ще бъда ученик” организирано от Сдружението на началните учители в България. Децата показаха високи резултати и получиха грамоти. През тази учебна година участва и във вътрешно- институционална квалификация на теми: „Интерактивна педагогическа ситуация в детската градина“, „Комплексният подход в обучението по математика в ДГ“, „Обучението по математика в ежедневието на децата”, „Математика и игра“.

Званието Ученик на годината пък получи дванадесетокласникът от СУ „Д-р Петър Берон“ Георги Костадинов.

Останалите номинирани бяха: Едита Жусуфи (ОУ „Иван Вазов“), Габриела Желева (ОУ "Любен Каравелов"), Исус Халилов (НУ "Христо Попамарков"), Красимира Кърчевса (ОУ "Христо Ботев"), Анна Славова (ПГССИ "Христо Ботев") и Стелиян Гюзелев (ЦСОП „Стефан Василев“).

Тази година Георги Костадинов завършва СУ „Д-р Петър Берон“ с пълно отличие. Участва в училищни конкурси, в общинския, областния и националния кръг на олимпиадите по математика, по география и икономика. Най- силното му постижение е участието в Националния кръг на олимпиадата по география и икономика. Получава отлична оценка, която му осигурява прием по негов избор в редица висши училища. Георги е всестранно развита личност. В Националния конкурс „Жената майка и любима” негови стихотворения са награждавани многократно. Победител е националния конкурс “Посланик за един ден”, на Британското посолство. Печели първо място в национален конкурс за фотография „Фотоприказки“ гр. Хасково, второ място на областен етап на национален конкурс за рисунка „С очите си видях беда“, награда за принос в утвърждаването на Националния конкурс „Морето не е за една ваканция“ в категория фотографии, награда в литературно четене “Моите любими Ботеви стихове”, трето място във Великденско математическо състезание в Хасково. Той е социално ориентиран и отговорен млад човек, който не е безразличен към проблемите на днешното време. Негова е благотворителната инициатива на зрелостниците от випуск 2022 г., в подкрепа лечението на дете от града ни. Има Сертификат за завършен курс „Младши посланик на Европейския парламент“ по образователна програма „Училище посланик на Европейския парламент“. Част е от Ученическия съвет на училището.

Едита Жусуфи е предложението на ОУ „Иван Вазов”. В общинския кръг на олимпиадата по математика се класира на второ място. В Международния математически турнир „Математика без граници“ също зае второ място, а на зимния кръг завоюва първо място. В Състезанието по английски език „Bulgarian national English Spelling Bee“ на училищен кръг завоюва второ място, а на Регионален кръг много малко не ѝ достигна да се класира на първо място и да представи училището в националния кръг. В Олимпиада по история и цивилизации Общински кръг се класира на трето място, а на Областния кръг завоюва шесто място. Едита има отлични знания и компетентности по всички предмети, без значение дали обучението е в реални условия, или в електронна среда, винаги е стриктна и изпълнителна. Притежава богат речников запас и добри комуникативни умения. Чете много художествена литература.

Анна Славова е ученичка в XI клас по специалност „Организация на хотелиерството“ с интензивно изучаване на английски език в ПГССИ „Христо Ботев“. На Националното състезание „Най- добър млад хотелиер“ в курортен комплекс „Златни пясъци“ демонстрира завидни професионални знания и умения и отлично владеене на английски език. Това впечатли компетентното жури и спечели специална награда– трудов договор с „Албена холдинг“ АД. Активно участва в представената онлайн добра педагогическа практика на тема: Организация и технология при обслужване на специални събития пред старши експертите на РУО и педагози от шест области. Нейната амбиция за бъдещото ѝ професионално развитие е медицина. На предварителния изпит по биология в Медицинския университет – Варна, тя е постигнала резултат отличен 5,75. Печели трето място на Рецитаторския конкурс „Небесен гурбетчия“ по стихове на Ивайло Балабанов на НЧ „Просвета 1870“, участва в Националния поетичен конкурс „Жената – любима и майка“ със стихотворението „Жена“ и печели специалната награда на Лайънс слуб „Свилена“, участва в младежки обмен в Словакия по програма Еразъм+. Анна Славова е активен участник в обществения и културния живот. Водещ е на традиционното литературно четене „Животът като стих“, участва в честване за деня на Тракия, инициатор на събития за Световния ден на синдрома на Даун. Асистент е на училищното знаме.

Габриела Желева бе предложението на ОУ “Любен Каравелов”. Тя е отлична ученичка в IV клас със сериозно отношение към часовете и всички поставени ѝ задачи. Родителите ѝ са активни в училищния живот и постоянно насърчават дъщеря си в учението. Участва активно в извънкласни форми. Отличава се в групата за занимания по интереси „Приложни изкуства“, групата „Краезнание“. Класира се за областния етап от Национална олимпиада „Знам и мога“ . Зае на второ място в състезание по четене на английски език. Участва активно в обществения и културния живот на училището. Част е от състава по народни танци. Пример е за всички ученици в училището.

Исус Халилов е четвъртокласник в НУ „Христо Попмарков“. Справя се отлично с учебните си задължения. Умее да работи самостоятелно, в екип и в дистанционно обучение. Участва активно в училищния живот, във всички празници, тържества, състезания, в много училищни проекти, в извънкласните дейности.

Шестокласничката Красимира Кърчева е тазгодишния носител на титлата Ученик на годината в ОУ „Христо Ботев“ (с. Левка). Отличава се с отличен успех, постоянство и усърдие в учебния процес. Усвоява необходимите знания и умения, в резултат на което са и нейните постижения. Първо място в общинския кръг на Международен детски Лайънс конкурс “Плакат за мир” под наслов “Ние сме свързани” на Лайънс клуб “Свилена” – Свиленград, а рисунката ѝ участва в следващите етапи на конкурса. В конкурса за рисунка на Община Свиленград „Вълшебна Коледа“ тя спечели трето място. Първо място получи и от общинския кръг на конкурса за детска рисунка “С очите си видях бедата”. Активно участва в клуб “Млад биолог” по проект “Равен шанс за всички“, в клуб за занимания по интереси „Сръчни ръчички“, както и в проект „Уважение и толерантност”, чиято цел е овластяване на уязвимите групи, деца и младежи за отстояване на здравословни, равнопоставени и толерантни връзки. Активно участва във всички инициативи на училището. Забележително бе представянето ѝ в събитие по повод 144 години от Освобождението на България. В културния календар на Община Свиленград Красимира участва свои съученици в драматизация на произведението на Христо Ботев „Пристанала“ на организираната от НЧ „Просвета – 1870 Ботева вечер.

Стелиян Гюзелев е предложението на Център за специални образователни потребности „Стефан Василев”. Ученик в IX клас специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“. Особено силен е интересът му към изобразителното изкуство. Печели Индивидуална наЕлена Митеваграда „Жива приказка в картина“ на НЧ „Пробуда - 1958“, гр. Шумен и награда на спонсора Кънстръкшън груп в Конкурса за рисунка „Българската народна приказка в картина“- гр. Шумен, Грамота за участие в Националния ученически празник „За хляба наш…“, гр. Благоевград.

За втора година бе връчена и награда „За заслуга към културното дело“. Отличието отиде при председателят на читалище „Просвета 1870“ Васил Василев. В категорията бе номиниран и директорът на Историческия музей Елена Митева.

Васил Василев е диригент на Духов оркестър "Костадин Манов" от 2008 г. и на Детски духов оркестър. През изминалата година духовите оркестри под негово диригенство участваха в редица общински, регионални и национални културни събития: честване на 100 години от създаването на футболен клуб "Свиленград 1921, тържествена церемония пред паметника на ген. Н. Иванов по повод Деня на Свиленград с участието на президента на Р България - Румен Радев, Възпоменателна вечер с Церемонията по поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите, и празничен концерт по повод Националния празник - 3 март, Пролетен великденски концерт с участието на деца от Дневен Център за Деца с Увреждания "Надежда", Празнични концерти по повод 24 май и Празника на Свиленград. Успешна бе организацията и участието в Благотворителен концерт в подкрепа на благотворителна кампания "Да помогнем заедно на Комплексен онкологичен център Стара Загора". Г-н В. Василев и оркестърът, съвместно с Фондация "Искам бебе" продължават традиционните благотворителни прояви "За едно дете повече" в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. Като Председател на НЧ "Просвета 1870" той ръководи успешно изпълнението на дейностите по проекти на читалището - „Традиции и бъдеще за нашите деца” и „Читалището - врата към културното наследство” - и двата успешно изпълнени и отчетени. С дейностите по проектите се извършиха спешни ремонти и се обогати материалната база на културното средище, осигуриха се оптимални условия за работа на колективите, всички участващи активно в културния живот на Община Свиленград и представящи общината в културни форуми в цялата страна. Васил Василев е носител е на отличието “Златен век” печат на Симеон Велики и два пъти на грамота на Министерство на културата. Неколкократен носител на дипломи и звания „Маестро”. Носител на „Сребърна лира" на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Под негово ръководство оркестърът става носител на Златна лира и Кристално огърлие на Съюза на българските музикални и танцови дейци, както и на наградата "Подай ръка на доброто" на Дамски лайънс клуб "Свилена" Свиленград.

Под ръководството на Елена Митева музеят, съвместно с НПО „Зелени балкани“, участва в организацията и провеждането на Международна младежка научна конференция в Свиленград на тема: „Зеленият пояс - биоразнообразие, култура, история”. През 2021 г. музеят има 3 свои научни издания: „Марица – реката, която ни свързва“, „Второ допълнено издание на Първия музеен сборник „Свиленград от древността до новото време“ и „Свиленград и регионът – един позабравен свят“. Представени бяха официално VI-я музеен сборник „Развитие на здравеопазването в Свиленград и региона“, VII-я музеен сборник „История на селата Мерхамли и Тахтаджик“ и VIII-я музеен сборник, излязъл от печат през 2021 г. „Марица – реката, която ни свързва“. Елена Митева промотира културните ценности на територията на общината чрез участието си в идейния проект за ястията, характерни за региона, при заснемането на предаването на Ути Бъчваров: Вкусната България и кулинарните съкровища на гр. Свиленград. Има медийни участия - в предаване на живо по БНР – Радио Ст.Загора - за културно- историческото минало на града и участие в предаването, излъчено в Националния ефир на ТВ Европа и по "Радио Европа - новините сега", Кариера ТВ, посветено на града на коприната и недвижимото му културно наследство. През изминалата година Историческият музей спечели и реализира към Министерство на културата 6 проекта в областта на музейното дело и активно участва при изпълнението на проект „Духът на народа от Свиленград и региона“ на неправителствената организация „Мезек 2016“ за теренни проучвания, набиране на етнографска и историческа информация съвместно с хората в неравностойно положение от сдружението за селата - Мезек, Сива река, Левка, Момково и Щит. В художествения отдел на музея – Арт галерия – са организирани 5 гостуващи и 7 самостоятелни музейни изложби, проведени са 3 детски работилници и образователни занятия по интересни исторически и етнографски теми.