14
Пет, Юни
30 Нови статии

Култура
Инструменти
Шрифт

Историческият музей в Свиленград е класиран в конкурсната сесия „Помощ за книгата“, съобщиха от Министерството на културата. Отпуснатите 1200 лв. са частична помощ за отпечатването на сборника „ Марица – реката, която ни свързва“.

Кръгла маса на тази тема бе организирана в Свиленград през есента на миналата година. Доц. д-р Георги Граматиков изнесе данни за река Марица като търговски път в миналото, както и за водениците, изградени някога по нейното течение. Нови сведения от османските архиви за Стария мост над река Марица - архитектурната забележителност с национално значение, поднесе д-р Стефан Димитров – главен асистент в Института за исторически изследвания при БАН и уредник в Историческия музей в Свиленград. Участниците във форума представиха любопитни факти за бедствията, причинявани от реката, за нейното биоразнообразие някога и днес, за отдиха и развлеченията, които Марица е предлагала на жителите на малкия град. Голяма част от проучванията се базират на публикации от стари вестници.

Сега сборникът с доклади и съобщения ще обогати поредицата от печатни издания на музея. Той ще бъде илюстриран със снимки, част от които са предоставени от семейни албуми на свиленградчани.

Програмата „Помощ за книгата“на културното министерство подпомага финансово творчески проекти в областта на книгоиздаването. На последната сесия от 151 кандидати са одобрени 84, по-голямата част от които са издателства. От музеите са класирани единствено тези в Свиленград и Велико Търново.

СМ