15
Съб, Юни
31 Нови статии

Култура
Инструменти
Шрифт

Общинската библиотека  в Свиленград  получава 5 758 лв по  програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”. Средствата ще бъдат използвани за обновяване на фонда с книги и други информационни източници.

Министерството на културата отделя средства и за читалищни библиотеки в община Свиленград.  Новоизлязла художествена литература ще могат да закупят читалищата  "Васил Левски-1933" - Свиленград ,„Изгрев-1921" – Мезек, Развитие-1928" - Сива река,"Св.св.Кирил и Методий-1928"- Студена,"Отец Паисий-1929" - Момково,"Христо Ботев-1927" – Щит, "Отец Паисий-1925" – Левка и“ Нов живот-1930" - Капитан Андреево.

Финансиране по същата програма е осигурено и за читалищата "Братолюбие-1884"  в Любимец  и „Просвета-1925" в Лозен. СМ