26
Пон, Фев
26 Нови статии

Крими
Инструменти
Шрифт

Съставени са 5 акта на нарушителя, прокуратурата образува  досъдебно производство

Шест институции извършиха съвместна проверка за установяване и документиране на противозаконна дейност по събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Любимец.

Служители от ОДМВР -Хасково, РИОСВ – Хасково, ТД на НАП , Областна дирекция „Земеделие“, „Басейнова дирекция“ и Община Любимец са установили нарушение в зеленчукова градина, стопанисвана от 41-годишния любимчанин Й. Й. В имота му се съхранявали 73 излезли от употреба леки автомобили, 1 мотокар, 17 броя акумулаторни батерии и части от коли в нарушение на Закона за управление на отпадъците. Й. Й. не представил документи за собственост на автомобилите. От страна на служителите на РИОСВ е съставен констативен протокол, предстои съставяне на акт за извършване на дейност с отпадъци без разрешение. От служители на НАП е констатирано извършване на търговска дейност без фискално устройство. Съставен е констативен протокол, предстои съставяне на акт и запечатване на обекта. От служителите на ОДЗ – Хасково и Община Любимец е съставен констативен протокол, предстои съставяне на акт по Закона за опазване на земеделските земи, за използване на земеделска земя не по предназначение. От служителите на „Басейнова дирекция“ е съставен констативен протокол и е издадено предписание за регистрация на установения в имота водоизточник – кладенец. В хода на извършената проверка са съставени 2 акта за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД.

По случая прокуратурата е образувала досъдебно производство за престъпление, свързано с извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз.

Процесуалните следствени действия продължават в района около зеленчуковата градина, където са открити и други леки автомобили без регистрация, съобщиха от прокуратурата.

СМ