30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

От 1 февруари 2023 г. влизат в сила промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приети с Постановление №10 на МС от 25 януари 2023 г.

Промените касаят издаването и компенсирането на карти за пътуване на ученици и пенсионери по основните градски линии и междуселищния автомобилен транспорт.

Децата до 10 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ – карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт.

Учениците в дневна форма на обучение с навършени 10 години и студенти редовно обучение – със 70 на сто спрямо редовната цена по действащата тарифа на превозвача.

Лицата, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс – с 40 на сто спрямо редовната цена по действащата тарифа на превозвача.

Билетите за пътнически превоз на деца до 10 навършени години по междуселищния автомобилен транспорт в страната се издават по реда на Закона за автомобилните превози срещу предоставяне на акт за раждане на децата.