15
Съб, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Сийка Гелева

Дават 300 лв. еднократно за ученици, записани за първи път в 1-ви и 8-ми клас

На 1 юли започва приемът на заявления- декларации за отпускане на целеви помощи за отопление, съобщи директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Хасково Сийка Гелева. Отоплителният сезон е от 1 ноември 2022 г. до 31 март 2023 г. Очаква се заповед на министъра на труда и социалната политика, с която се определя месечния размер на помощта. Срокът за подаване на документите е 31 октомври. Мобилни групи ще посещават селата, за да улесняват хората, подчерта Гелева.

Преди това стартира приемът на заявления за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани за първи път в 1-ви и 8-ми клас. Крайният срок е 15 октомври, помощта е в размер на 300 лв. Тя се отпуска без доходен критерий и се изплаща на два пъти. До момента в Свиленград и Любимец не са подадени документи, показва справката.

Считано от 1 юли отпускането и ремонтът на помощни средства/ инвалидни колички, ортопедични обувки и др./ ще се администрира от Националната здравно осигурителна каса. Подадените заявления преди тази дата ще се обработят в социалните служби. Новост в Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 е специалният фокус върху децата. Новородените ще получават пакети с най-необходимите продукти за тяхното отглеждане, детски кухни ще осигуряват пълноценно и разнообразно хранене за възрастовата група от 10 месеца до 3 години. Новите мерки ще бъдат предоставяни на семейства с ниски доходи и на деца, които растат в рискова среда. Средствата ще бъдат осигурени от Европейския социален фонд и националния бюджет.

СМ

Снимка : Янко Найденов