24
Пет, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Екосъбитие „Зелена инициатива” реализира община Свиленград като част от дейностите по проект „GREEN URBAN TERRITORIES – BETTER PLACE TO LIVE”, който се изпълнява съгласно сключен Договор №B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и с Национално съфинансиране от страните Гърция и България.

Инициативата е част от задачите по изпълнение на договора между община Свиленград и „Фиделити Груп” ООД за осъществяване на екоинициативи с цел опазване на биологичното разнообразие и опазване на околната среда, съобщи пресаташето на ОбО Калина Райкова.

На събитието два електрически скутера бяха предоставени на община Свиленград. Те ще бъдат използвани от общинските служители при изпълнение на регулярните дейности в сферата на опазване на околната среда и с тяхна помощ ще се придвижват по-бързо в градски условия.

Този вид транспорт е изключително екологичен, което ще намали отделяните вредни въглеродни емисии в резултат на изгарянето на течни горива.

На инициативата присъстваха общински служители, екипа по проекта от партньорската организация „Димосинетеристики Еврос” (Република Гърция), представител на „Фиделити Груп” ООД и граждани.