25
Съб, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

В община Свиленград  равнището на безработица е 5,1 на сто, за едно свободно работно място се конкурират 22 души. В Любимец нивото на безработицата е  7,0, а в Ивайловград- 14,9.

Тези данни към 31 декември 2021 г. съобщи Дирекция „Регионална служба по заетостта” в Хасково.

Регистрираните безработни в  Свиленград са 549, в Любимец-280, в Ивайловград-395. Както и досега с най-голям дял са хората над  55 - годишна възраст.

Равнището на безработица през месеца за Хасковска област  е 5,3% при 4,8% за страната. Към 31.12.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда  е 5 583. Областта се нарежда на 13-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната. За периода януари-декември 2021 г. общо 6 422 лица са постъпили на работа, 1 515 от които чрез субсидирана заетост. 472-ма са включени в програми за заетост. С най-ниско равнище на безработица са общините Хасково - 4,2% и  Димитровград – 4,3%, а с най-високо – община Ивайловград . СМ