Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград е привлечена към проект за адаптация към изменение на климата и управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район с директно финансиране от Европейската комисия.

Това съобщиха от общинската администрация в Пловдив- единствената община в България, одобрена за техническа помощ по европейската програма LIFE .

По идеята на проекта се работи над една година. Предвиждат се различни дейности, свързани с един от най-големите приоритети на Европа – Зелената сделка, в основата на която стои радикално икономическо преструктуриране, целящо опазване на природната среда и климата. Пловдив ще предложи екобазирано комплексно решение за превенция на риска от бедствия при наводнения и за отводняване при интензивни валежи. Предвижда се още възстановяване на биоразнообразието, предприемане на мерки срещу засушаване, както и използване на биоинженерна технология за увеличаване пропускливостта на напоителните канали.

Прогнозната стойност на интегрирания проект е 15 млн. лв. Освен Свиленград, към него са привлечени общините Казанлък, Първомай, Белово, Пещера и Родопи.

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагаща проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на ЕС. Оттам е подкрепата на проекти за опазване на редките птици царски орел и белошипа ветрушка на територията на Сакар.

СМ