17
Сря, Юли
29 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Над средния за Хасковска област успех на външното оценяване по български език и литература (БЕЛ) и математика след 7 клас са постигнали учениците от ОУ „Иван Вазов“ и СУ „Д-р Петър Берон“ в Свиленград. От тези резултати можем да направим извод, че дистанционното обучение в електронна среда е протекло нормално, заявиха директорите на двете училища Ася Райкова и Мариян Боянов. Двамата не пропуснаха да изкажат благодарността си към учениците, родителите и учителите, които съумели да се справят с извънредната ситуация.

С най-висок среден успех в ОУ „Иван Вазов“ е Христо Георгиев, който има 86 точки по БЕЛ и 81 точки по математика. Най-добре по БЕЛ пък се е представила Теодора Ангелова. Завидни знания и на двете матури са показали също Иванина Иванова, Ангел Данев, Яна Льондева и Мария Ходжева.

Средният успех по БЕЛ в училището е 53,57 точки. За сравнение в Хасковска област той е 44,85 точки, а в страната – 51,06 точки. На външното оценяване са се явили 85 ученици. С под 30 точки са 16 деца, с между 30 и 40 точки са 18, с над 50 точки – 51 ученици, с над 60 т. – 12, с над 70 т. – 18, а с над 80 – 7 деца.

Средният успех по математика е 39,25 точки, като за област Хасково той е 32 точки, а за страната – 36,33 точки. С над 80 точки е само Христо Георгиев. Най-много деца – 25, са изкарали между 50 и 60 точки.

В СУ „Д-р Петър Берон“ на двата изпита са се явили 73 ученици. Средният успех по БЕЛ е 47,16. На матурата по-добре са се представили момичетата, които са изкарали средно 55,34 точки. Момчетата имат среден успех 39,63 точки. Най-големи знания са показали Антония Караджова, Никол Керова, Едже Мустафа, Ана-Мария Пенева и Венелина Димитрова.

По-малък брой точки са постигнали учениците на изпита по математика - средно за училището 26,10 т. И на този изпит по-слаби са резултатите на момчетата- 23,78. За момичетата средният брой точки е 28,61. Най-добре по математика са се представили Василена Стефанова, Елизара Дюлгерова и Виктория Сотирова.

Кандидатстването в гимназиите започва с подаването на заявления от 3 до 7 юли. Това може да става онлайн през платформата на МОН, което е препоръчително предвид епидемичната обстановка. Документи ще се приемат и в Обединените ученически общежития в Хасково и в училищата „гнезда“ по общините в региона. Резултатите от първо класиране ще са ясни до 13 юли.

СМ