23
Нед, Юни
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 Вече няма да се конфискуват всички недекларирани на границата пари и ценности

Недекларираните на границата пари и ценности вече няма да се конфискуват изцяло. До тази промяна доведе преюдициално запитване на свиленградския адвокат Иван Иванов до Съда на Европейския съюз /СЕС в Люксембург.

В брой 14 от 18.02.2020г. на Държавен вестник са публикувани изменения на Валутния закон /ВЗ/ в частта за налаганите наказания при нарушение на реда за деклариране на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях при преминаването на границата. Новите санкции са в размер на1/5 от тяхната стойност, а ако същите са укрити, наказанието е ¼ от стойността им. Отменен е чл. 20 от ВЗ, който предвиждаше пълното отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението, наред с налагане на глоба от 1000 до 3000 лева за физическите лица и от 2000 до 6000 лева имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци.

Този много по-либерален режим на наказанията се наложи да бъде въведен в закона в резултат на първото преюдициално запитване на адв.Иван Иванов до СЕС в Люксембург, изпратено от Свиленградския съд, при което бе отменена разпоредбата на чл.251, ал.2 от НК, която също предвиждаще конфискация на недекларираните пред митничарите пари и валутни ценности, когато са в особено големи размери. Впоследствие Хасковският административен съд в лицето на съдия Ива Байнова, която също е от Свиленград, отправи до съда на ЕС преюдициално запитване със същите въпроси, поставени в запитването на адв. Иванов, но във връзка с приложението на чл.20 от ВЗ. След идентичния отговор на Съда в Люксембург се наложи и изменението на Валутния закон, тъй като съдилищата престанаха да прилагат конфискационната норма и да връщат всички задържани пари.

След изменията на Наказателния кодекс и на Валутния закон законодателят все пак „спаси” възможността една част от недекларираните пари и ценности да се отнемат в полза на държавата, пък макар и само една пета или една четвърт от тяхната стойност.

СМ