29
Чет, Фев
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 След преюдициално запитване на адв. Иван Иванов до Европейския съд в Люксембург променят закона

Преюдициално запитване до Европейския съд в Люксембург на свиленградския адвокат Иван Иванов ще доведе до промени в българското законодателство и корекции в Наказателния кодекс. “Ти, приятелю, пишеш история в българското наказателно право!”, се обърна по този повод към нашия юрист проф. д. ю. н. Атанас Семов, университетски преподавател по Право на Европейския съюз /ЕС/ и конституционен съдия

С писмо от 24. 01. 2020 г. Съдът на Европейския съюз /СЕС/ в Люксембург е изпратил до българските съдебни власти становище на Европейската комисия по повод отправено от Иван Иванов искане за преюдициално решение на СЕС относно съвместимостта на чл. 242, ал. 8 от българския Наказателен кодекс с правото на ЕС. Касае се за това дали следва да бъдат отнемани в полза на държавата МПС – автобуси, камиони и леки коли, които са собственост на друго лице, различно от извършителя на контрабандата. Най-често това са фирми, които са наели шофьори за извършване на международен превоз на стоки. В практиката се случва често някои от шофьорите да пренасят през границата забранени вещества или стоки, които подлежат на деклариране, в нарушение на установения ред, с цел да си набавят допълнителен доход. В тези случаи българският закон в чл. 242, ал. 8 от Наказателния кодекс, когато деянието е в големи размери, е категоричен, че МПС се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението.

Отговорът на Европейската комисия е, че българският закон противоречи на Рамково решение № 2005/212/ITBP на Съвета от 24. 02. 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления.

В този смисъл ЕК заключава, че третите добросъвестни лица, каквито са собствениците на превозните средства, не трябва да отговарят имуществено за незаконните действия на наетите от тях шофьори, след като собственикът на МПС не е дал съгласието си и не е знаел за престъплението, извършено с неговото превозно средство.

Становището на ЕК не обвързва Съда на ЕС, но е индикация за последващото решение на Европейския съд. В същия смисъл се е изказало и правителството на Република Гърция, като държава-членка на ЕС, която също има външни европейски граници.

Евентуалното решение на СЕС би било втори етап от революционната промяна на българското наказателно право, след като веднъж вече съдът в Люксембург постанови по искане отново на адв. Иван Иванов, че недекларираната при преминаване на границата валута не следва да се отнема в полза на държавата, което доведе до отмяната от парламента на чл.251, ал.2 от НК и се очаква публикуване в Държавен вестник и на отмяната на чл.20, ал.1 от Валутния закон, приета на второ четене в НС – относно връщане на нарушителя на недекларираните суми, след налагане на съответно наказание.

Позитивно за становището на ЕК и на Правителството на Република Гърция се изказа и проф. Атанас Семов – водещ корифей по Право на Европейския съюз. Той сподели, че възнамерява да напише специална статия под заглавие „За добро правосъдие са достатъчни един смел адвокат и едно преюдициално запитване".

СМ