29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Повече от половин година в Транзитния център за временно настаняване на чужденци край Пъстрогор не живее нито един имигрант. Сградата не приема нелегални от пролетта насам. Периодично се регистрират единични случаи, но те бързо се пренасочват към Харманли. Да се държат в Пъстрогор било икономически нерентабилно, защото трябвало да им се осигури храна и нормални условия на живот.

Персоналът не е разпуснат, като в момента се занимава с административни дела, обработват се стари преписки за придобиване на статут и др. Няма съкращения на служители, но няма и как да има, защото не се знае в бъдеще дали ще е толкова спокойно.

Както е известно, капацитетът на сградата е над 300 души. Центърът бе препълнен в годините на силен мигрантски натиск. От 1 - 2 години обаче тук живееха не повече от 30-ина души предимно от Афганистан.

Причината за опразнената сграда е, че настанените чужденци рискуват и бягат в Западна Европа дори и да нямат издадени документи. Освен това контролът по границата е изключително завишен.

Припомняме, че през 2017 г. държавата взе решение Центърът да бъде превърнат в затворен тип. За целта бяха похарчени 2 240 400 лева. 90 на сто от парите бяха безвъзмездно отпуснати по грантово споразумение с Европейската комисия, а останалите 10 % и данъкът добавена стойност останаха за сметка на държавния бюджет. Със средствата бе издигната ограда с височина 5 метра. Събориха се старите ограждения и на тяхно място се издигнаха нови, много по-стабилни. Само фундаментът на съоръжението е 80 см дълбок и 70 см дебел. Над него се издига 3 – 3,50-метрова железобетонна стена с двойни скари и дебелина 30 см. Отгоре на стоманени колове, поставени през 1,2 м, е монтирана метална мрежа с височина 1,70 м. Кльонът завършва с два реда режеща тел. Монтирани бяха видеонаблюдение и осветление, направен и външен паркинг.

Въпреки че за преустройството бе похарчена голяма сума пари, през лятото на миналата година Министерски съвет взе решение да не преобразува Транзитния център от отворен в затворен тип. Като причина за това бе изтъкнат ниският към момента миграционен натиск.

СМ