23
Вт, Юли
36 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

„ Свиленград – Автотранспорт“ АД пък сезира Хасковския административен съд

Окръжната прокуратура в Хасково е сезирана за Решение на Общинския съвет в Свиленград за „определянето на Автогара „Бойдеви“ за начална, междинна и крайна спирка по маршрута на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема, имащи спирка в Свиленград, считано от 01.09.2019 г.“ Писменият сигнал до държавното обвинение е депозиран на 9-и юли. Негови вносители са общинските съветници Христо Щерев, Стамо Димитров, Христо Минков и Иван Андреев.

Четиримата общинари гласуваха против скандалното решение, прието на последното заседание на местния парламент за пренасочване на автобусите към нова автогара до хипармаркет „Жанет“, за което „Старият мост“ писа. В сигнала си до прокуратурата те настояват да бъде върнат гласуваният проект, тъй като решението за приемането му е незаконосъобразно, мотивирайки се с грубо нарушение на Правилника на Общинския съвет. В пълен разрез с изискванията е внасянето от общинската администрация за разглеждане на заседанието на ОбС на допълнителна докладна записка, без тя да е обсъждана преди това в постоянните комисии и без становище по нея, е посочено в писмото да прокуратурата. Четиримата изтъкват, че представената първоначално докладна от кмета е била отхвърлена от комисията по ТСУ, а на Икономическа комисия не са приети както основният, така и допълнително внесеният нов проект.

Решението на местната власт нова автогара извън града да поеме автобусния трафик е обжалвано и пред Хасковския административен съд /ХАС/. Жалбата е депозирана от „Свиленград- Автотранспорт“ АД - дружеството , което е собственик на автогарата в центъра на града. „Решението на Общински съвет Свиленград пряко засяга интересите на представляваното от мен дружество, ограничавайки част от упражняваната и надлежно регламентирана дейност,“ пише до ХАС изпълнителният му директор инж. Атанас Христонев. Той изтъква още, че нито в докладната записка на кмета, нито в решението на ОбС се упоменава, че изборът следва да се осъществи между две автогари, като не са посочени мотиви и критерии. „В докладната записка на кмета, съдържаща проекта за решение, има позоваване на писмо № В- 2611/22.04.2019 г. на изп. директор на ИА „Автомобилна администрация“, като един от поводите, иницииращ приемането на решението. В писмото обаче изрично се сочи, че това трябва да се извършва в общините, където има неуточнени автогари или се прави промяна на вече съществуващите автогари. Затова считам, че приетото решение не съответства на законовите изисквания, тъй като в Свиленград действа като обслужваща автогара, придобила статут по закон/ чл.22,ал.1,т.1 от ЗАП/ като единствена до този момент и съществуването й следва да бъде отчетено при приемане на подобно решение“, пише още в жалбата до съда Христонев.

Между впрочем, на извънредно заседание на ОбС на 15- и юли ще се разглежда докладна записка на кмета инж. Георги Манолов за утвърждаване на допълнителна градска автобусна линия с направление „ Автогара Бойдеви – автоспирка на бул. „България“ № 137 / Пощата/ - автоспирка на ул. „Елин Пелин“/ Горското/ - Автогара Бойдеви“ и провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по нея. Предлага се началният час на тръгване да е 5.30, а крайният – 18.30 ч., като интервалът на движение на автобусите да е 1 час.

СМ