05
Нед, Дек
14 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

От началото на 2021 г. тютюнопроизводителите могат да използват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата заедно с регистрираните земеделски стопани, които произвеждат плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

От страна на Инспекцията по труда своевременно беше създадена възможност те също да заявяват онлайн образците на договори за краткотрайна сезонна работа през специално разработената за целта система.

Всеки земеделски стопанин или тютюнопроизводител, който все още няма осигурен достъп до системата, може да заяви такъв в Инспекцията по труда. Данните за вход в системата се предоставят от служителите в Дирекция „Инспекция по труда“ еднократно и могат да бъдат използвани ежегодно.

Информация за предоставянето на образци на еднодневни договори е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401.

През 2020 г., с цел преодоляване последиците от кризата, предизвикана от коронавируса, бяха създадени два нови вида договори – за повече от един ден и за наемане на трайно безработни лица, които действаха до края на м. октомври. През годината 2045 земеделски стопани и тютюнопроизводители са заявили образци на еднодневни трудови договори общо за 296 000 човекодни.