22
Сря, Сеп
27 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

21 септември е последният срок, до който ДФ „Земеделие” ще приема документи по схемата de minimis за компенсиране на щетите, които пожарите през 2020 г. нанесоха на земеделските стопани в област Хасково.

Одобреният бюджет от УС на ДФ „Земеделие“ по схемата е 400 000 лв. Средствата ще бъдат изплатени до 30 септември. На финансиране имат право стопани със засегнати от пожари трайни насаждения, фуражни култури, постоянно затревени площи, селскостопански животни, в т.ч. пчелни семейства.

Предвидените ставки за подпомагане са:

• Трайни насаждения - до 120 лв./дка;

• Фуражни култури - до 40 лв./дка;

• Постоянно затревени площи - до 30 лв./дка;

• Селскостопански животни, изчислена на животинска единица - до 1000 лв на бройка

• Пчелни семейства - до 1,90 лв. на бройка

Земеделските стопани претърпели щети, следва да предоставят служебна бележка, издадена от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" или от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението".

Общият размер на средствата по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи, е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години, уточняват от фонд „Земеделие“