22
Пет, Окт
18 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Заблатяването на находището на блатното кокиче в местността „Лозенски път“ втресе тукашни земеделски производители. Хората се опасяват, че изпълнението на проекта на общината за възстановяването на находището ще доведе и до заблатяване на 150-200 дка обработваеми земи.

Разбрах, че се предвижда запълването на отводнителния канал, така нашите земи ще останат под вода, каза Илия Колев от кв. „Гарата“, който дойде в редакцията на „Старият мост“, за да сподели проблема. Нашенецът има 15 дка трайни насаждения в района на находището. Каналът е с дължина около 400 метра, по водосток минава под жп линията и излиза перпендикулярно на шосето. Съществува от много години, голям е и дълбок, приема стичащата се вода и я отвежда в Марица, но със заравянето му ще се заблатят и нашите земи, каза свиленградчанинът. Втресени от перспективата били и други стопани, които обработват терени в местността. Илия Колев обясни още, че този канал поемал отпадните води от Свободната зона и като се премахнел мръсотиите щели да се разлеят из целия район. Свиленградчанинът подчерта, че в местността се намират и кладенците за питейната живителна течност, които е възможно да бъдат залети при вдигане нивото на водите.

Строителните дейности за защита популацията на блатното кокиче пък вече се изпълняват. Стойността на проекта е 527 784 лв. Софийската фирма “Трейс- София” ЕАД, която бе избрана след провеждане на обществена поръчка, се ангажира да извърши строителните работи, чиято стойност е 184 615 лв., за срок от три месеца.

СМ