19
Нед, Май
23 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

В залата бяха обявени ценовите предложения на 10 фирми и консорциуми, които са допуснати до участие, след като комисията предварително е прегледала внесените документи. Сред тях най-ниска цена – 2 816 479,39 лв. с ДДС предлага „Райкомерс конструкшън“ АД – гр. София. Офертата на Обединение Трейс пък е 3 017 124, 02 лв. с ДДС. Най-високата цена пък бе 4 965 355 лв. с ДДС на консорциум „Пътстрой Аквавижън“ - гр. Стара Загора.

След отварянето на офертите комисията продължи работата си на закрито заседание. При класирането на кандидатите членовете й, освен с цената, ще се съобразят и със сроковете за изпълнение. След заверка на решението на комисията от кмета Георги Манолов с негова заповед ще бъде обявена фирмата-изпълнител. Процедурата трябва да приключи до 21-ви юни.

Както „Старият мост“ писа, общо 17 фирми изявиха желание да изпълнят обществената поръчка „Основен ремонт на водопровода в централната градска част“, обявена от общината.

СМ