18
Вт, Ян
20 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Изпълнението на предмета на поръчката се състои в подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по улиците в централната част на Свиленград с обща дължина на мрежата около 20 км. Предвижда се също смяна на всички сградни водопроводни отклонения, монтиране на нови спирателни кранове и пожарни хидранти, както и възстановяване на асфалтовата настилка.

Прогнозната стойност на поръчката е 4 166 666 лв. без ДДС. Работата трябва да се свърши за 6 месеца.

Подмяната на водопровода ще се извърши със средства на общината. Както е известно, за целта общинският съвет даде съгласие да се поеме общински дълг чрез емисия на ценни книжа в размер на 2 812 000 евро.

СМ