15
Съб, Юни
30 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Срокът изтича на 28 февруари

По 500 фирми средно на ден декларират в офиса на НАП Хасково изплатените от тях доходи през изминалата 2022 г. Това съобщават от приходната агенция в града и напомнят, че остават броени дни до крайния срок за подаване на справките по чл. 73 от Закона за доходите на физически лица (ЗДДФЛ) – 28 февруари.

Почти 6 800 са подадените до момента справки по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, в които са описани изплатени облагаеми доходи по трудови правоотношения и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски. От тази година, в същия формуляр, се обявяват и определени необлагаеми доходи, сред които: дадените на служителите ваучери за храна; изплатените обезщетения за първите три дни от болничния; еднократните помощи в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак и др.

Над 4 300 са приетите справки по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ с информация за изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем и др.

Справките по чл.73 от Закона за доходите на физически лица се подават в НАП задължително по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП). Получените данни от предприятията ще бъдат въведени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор.