22
Чет, Фев
29 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

В срок до 28 февруари 2023 г. работодателите, които са изплатили определени необлагаеми доходи на физически лица по трудови правоотношения през миналата година, трябва да ги обявят пред НАП заедно с информацията за платените през същата година облагаеми доходи. Това става с подаване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за доходите на физически лица (ЗДДФЛ), обясняват от Агенцията в Хасково.

Сред необлагаемите доходи, които трябва да бъдат посочени в тази справка са: предоставените на служителите ваучери за храна, които са освободени от облагане с данък върху социалните разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, изплатените обезщетения за първите три дни от болничния, еднократните помощи в размер до 2400 лв. за раждане или осиновяване на дете и др.

В справката се посочва информация и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, както и за резултатите от годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения от основния работодател.

От приходната агенция напомнят, че в същия срок, 28 февруари тази година, предприятията и самоосигуряващите се лица трябва да представят и справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, като в образеца й за изплатени доходи през 2022 г. промени няма.

Получените от работодателите данни ще бъдат заредени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март.

Националната агенция за приходите изпраща имейли на близо 500 000 работодатели в страната, с които ги информира за промените в справката по чл. 73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през 2022 г. доходи на физически лица.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор или в сайта на приходната агенция.