15
Съб, Юни
30 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Първата копка бе на 8 ноември, коридорите ще са за хладилни камиони

С още две трасета ще бъде разширен МП "Капитан Андреево". Първата копка на специализираните коридори, които ще са за хладилни камиони и стоки, подлежащи на официален контрол от Българска агенция по безопасност на храните, бе ударена на 8 ноември.

Строително-монтажните работи ще са с максимален срок до 118 календарни дни, а след приключването им камионите ще се въвеждат по две напълно нови обособени специализирани трасета по протежение на целия пункт и през всички етапи на проверки от различните институции, включително през зоната за официален контрол на Българска агенция по безопасност на храните. Двете платна ще бъдат оборудвани с везни с автоматично действие, както и с отделна площадка за рентгенови проверки, което ще ускори митническия и граничен контрол на този тип товари, както и на другите товарни автомобили. Двете трасета имат капацитет 600 камиона на денонощие.

„Увеличаването на броя входящи трасета за товарни автомобили от 10 на 12, както и реорганизацията на входящия товарен трафик, които ще бъдат постигнати след завършване на проекта, ще увеличат пропускателната способност на ГКПП Капитан Андреево и съответно ще намалят времето за изчакване на вход в страната. Строителните работи няма да се отразят на обработката на входящите превозни средства нито като обем, нито като контрол. Естествено ще се налага временна организация на движението в някои части от пункта, но тя няма да затруднява движението“, уточни началникът на Митнически пункт Капитан Андреево Георги Господинов. Той подчерта, че тази година ще има рекорден брой обработени товарни автомобили на ГКПП Капитан Андреево - над 1 млн. товарни автомобила на годишна база.

Строителството e на стойност 5 752 100,00 лева без ДДС и се извършва в рамките на обществена поръчка „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на две обособени входящи трасета за преминаване на хладилни камиони на ГКПП „Капитан Андреево“ с обща стойност 5 930 000,00 лв. То е възложено на фирма ДЗЗД "Капитан Андреево 2021" със седалище в гр. Златоград, а строителен надзор ще извършва ДЗЗД "ПЕ енд ПЕ - ЕЕ", Кърджали.

Стартът на строителните работи стана възможен след като в края на миналия месец Министерство на регионалното развитие и благоустройството одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. Изграждането на трасетата е в съответствие с поетите от страна ни ангажименти за ускоряване на граничния преход между Турция и България. 

На откриването на строителната площадка присъства и директорът на Митническа дирекция Тракия Нихат Канък.