16
Съб, Ян
19 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Изкореняването на корупционните практики е основен приоритет, политика и цел на Агенция „Митници” през последните три години. Това е категоричен и безусловен принцип на ръководството на Агенция „Митници”, което ще окаже пълно съдействие на компетентните органи при разкриването и разследването на всички случаи, несъвместими с антикорупционните позиции и практики в митническата администрация.

Директорът на Агенция „Митници” Ваньо Танов оценява операцията от тази нощ като ясно доказателство за необходимостта от провежданата в митническата администрация структурна реформа и лично благодари на правоохранителните органи за подкрепата на усилията му в борбата с нерегламентираните практики в българските митници. Виновните служители ще понесат всички последствия от действията си.