19
Нед, Май
23 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

mitnicaОбявиха конкурси за младши и старши експерти и разследващи митничари

Още служители ще бъдат назначени в свиленградската митница, стана ясно през седмицата. Със заповеди на директора на Агенция „Митници“ Ваньо Танов бяха обявени конкурси за разследващи митничари и за старши и младши експерти в „Митническо разузнаване и разследване“.

Свободните места за старши и младши експерти в отдел „Митническо разузнаване и разследване“ са общо 36, като за разпределени между различни управления в страната. За свиленградската митница са обявени 4 вакантни щата - за 2-ма младши и 2-ма старши експерти. Кандидатите трябва да имат висше образование по техническа специалност. За младши експертите професионален опит не се изисква, а за старшите – 2 години или придобит IV младши ранг. Подборът ще се извърши чрез тест за професионална компетентност и психологическа пригодност и интервю. Документите за тези 4 свободни места се подават в свиленградската митница в срок до 28 февруари включително. Основната заплата за старши експерт е 565 лв., а за младши – 410 лв.

Вакантните щатове за разследващи митничари са общо 15, като също са разпределени между няколко управления в страната. В Митница Свиленград обявените места са 3 – 1 щатна бройка за старши разследващ митнически инспектор, както и 2 за младши разследващ митнически инспектор с месторабота в Хасково и/или Кърджали.

Кандидатите трябва да имат висше юридическо образование с минимална степен магистър и придобита юридическа правоспособност. Професионален опит за младши инспекторите не е необходим, а за старшите трябват 4 години стаж. Допълнителни изисквания, както и умения и квалификации, които дават предимство на кандидатите, са описани в заповедта на Ваньо Танов. Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест за професионална компетентност и психологическа пригодност и интервю. Кандидатите могат да подават документи в Агенция „Митници“ в София до 23-ти февруари включително. Началната основна заплата за длъжността младши разследващ митнически инспектор е 900 лв., а за старши – 1 100 лв.

Както „Старият мост“ писа, през декември миналата година след конкурс в свиленградската митница бяха назначени две младши разследващи митничарки. Тогава бе обявено и свободно място за старши разследващ митничар, което обаче остана незаето. Общо 15 кандидата участваха в надпреварата за трите вакантни щата.

СМ