15
Съб, Юни
31 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

 Още един уволнен държавен служител върнат в митницата от ВАС

10 нови служители ще бъдат назначени в свиленградската митница. Това стана ясно, след като от Агенция „Митници“ обявиха конкурс за 10 щата за длъжността младши инспектор. В повечето отдели имало необходимост от нови попълнения. Те ще бъдат разпределени както на граничните пунктове и бюра, така и в администрацията. Само за три дни след публикуването на обявата над 30 души са подали документи в деловодството на Митница Свиленград. Крайният срок е 28.04.2011 г. Очаква се дотогава броят на кандидатите да набъбне многократно, както стана през лятото на миналата година, когато имаше конкурс за 5 места за младши митнически специалист в сектор „Пътни такси и разрешителни“. Той предизвика небивал наплив, като документи подадоха 240 души. Явиха се кандидати от цяла България – от Свиленград, Любимец, Харманли, Минерални бани, Пловдив, София, Бургас и т. н.

Минималните изисквания за заемане на вакантните щатове сега са висше образование със степен бакалавър по икономическа, юридическа или техническа специалност, както и добро владеене на чужд език. Професионален опит не е нужен. Допълнително е необходимо кандидатите да притежават компютърна грамотност - работа с офис пакет за Windows и  Internet, да отговарят  на изискванията, определени в чл.10, ал.1 и 2 от Закона за митниците и да познават Закона за защита на класифицираната информация. Предимство на кандидатите ще донесат отлични комуникационни умения, възможност за работа на смени, на ротационен принцип или на ненормирано работно време, както и умения за работа в екип и динамична среда.

Подборът на кандидатите ще се извърши чрез тест за професионална, езикова компетентност и психологическа пригодност и интервю. Желаещите да участват в конкурса могат да подадат документи лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ всеки работен ден в деловодството на Митница Свиленград. Минималният размер на основната заплата за заемане на длъжността е 420 лв.

Според осведомени обаче добре било да се предпочетат местни хора, тъй като, ако назначените са от другаде, възнаграждението им няма да може да покрие само пътните им разходи. И в момента в тукашната митница се трудят другоселци. Десетина са само хасковлиите, които пътуват. Тези служители имат по 14 дежурства на месец и правят 28 курса в двете посоки. Като се вземе предвид цената на горивото, се вижда, че заплатата не стига само за пътни.

Още един от уволнените държавни служители на митницата пък е възстановен на работа от съда. Поредният върнат на поста си от Върховния административен съд е Костадин Ваджарски, който е хасковлия. Така възстановените от Темида държавни служители стават пет. Преди това делата си спечелиха Румен Вълков, Атанас Стефанов, Коста Димитров и Христо Колев, за което „Старият мост“ писа.

СМ